Kvaliteedispetsialist

AS Metrosert on Eesti riigile kuuluv äriühing, mis on pühendunud kalibreerimis- , taatlemis- ja mõõteteenuste pakkumisele, juhtimissüsteemide sertifitseerimisele, rakendusuuringutele ning teadus- ja arendustegevusele. Metrosert täidab Eesti metroloogia keskasutuse rolli, hoides ja arendades Eesti riigietalone.

Meie meeskonnaga on oodatud liituma kvaliteedispetsialist, kelle peamiseks tööülesandeks on ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteemi ajakohasena hoidmine, tõhususe tagamine ning järjepidev parendamine.

Tööülesanded:

 • ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteemi toimivuse jälgimine
 • kvaliteedijuhtimissüsteemi pideva parendamise protsessi toetamine
 • juhtimissüsteemi dokumentatsiooni koostamine ning ajakohastamine
 • siseauditite protsessis osalemine
 • sise- ja välisauditite leidude haldamine, sh juhtimissüsteemis vajalike korrigeerivate tegevuste elluviimine

Kvaliteedispetsialistina toetad kvaliteedijuhti ettevõtte kvaliteedialaste eesmärkide saavutamisel ning teed tihedat koostööd tehnilise juhiga.

Mida sinult ootame:

 • kutse- või kõrgharidust tehnilises või loodusteaduste valdkonnas, kasuks tuleb kvaliteedijuhtimise alane haridus või vastavad täiendkoolitused
 • varasemat töökogemust kvaliteedijuhtimise või kvaliteedikontrolli alal, eelistatavalt katse- ja mõõtemeetodite rakendamisel
 • eesti keele oskust kõnes ja kirjas, vene ja inglise keelt kesktasemel
 • valmisolekut töötada nii meeskonnas kui ka iseseisvalt
 • kohusetundlikkust, korrektsust, usaldusväärsust ning süsteemset mõtlemist
 • kasuks tuleb (mõõte)metoodikate koostamise oskus

Mida meie sulle pakume:

 • otsest mõju ettevõtte arengule: kvaliteedispetsialistina saad tagada, et meie teenused ja tooted vastavad kõrgeimatele standarditele, mis annab sulle võimaluse tõeliselt panustada oluliste valdkondade edasiarendamisse
 • kompetentset ja abivalmis meeskonda
 • mitmekülgset motivatsioonipaketti: tervise- ja õnnetusjuhtumikindlustust, spordikompensatsiooni ja toetusi erinevate tähtsate sündmuste puhul
 • häid töötingimusi: kaasaegset töökeskkonda, 35 kalendripäeva põhipuhkust

Tule ja liitu AS Metroserti meeskonnaga ning tee tööd, mis kujundab Eesti tulevikku läbi teaduse, täpsuse ja kvaliteedi.

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

  Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.