Kommunikatsioonijuht

AS Metrosert on Eesti riigile kuuluv äriühing, mis on pühendunud kalibreerimis- , taatlemis- ja mõõteteenuste pakkumisele, juhtimissüsteemide sertifitseerimisele, rakendusuuringutele ning teadus- ja arendustegevusele. Metrosert täidab Eesti metroloogia keskasutuse rolli, hoides ja arendades Eesti riigietalone.

Kogenud ja strateegiliselt mõtlev kommunikatsioonijuht, liitu meiega!

Kommunikatsioonijuhina on sul võimalus kujundada ettevõtte avalikku kuvandit, tagades, et meie sõnumid jõuavad tõhusalt ja selgelt sihtrühmadeni. Sa oled tugeva strateegilise mõtlemisega, omad kogemust nii avalikus kui ka erasektoris ning oled tõestanud oma võimekust juhtida ja edukalt ellu viia erinevaid projekte.

Kommunikatsioonijuhina on sinu vastutusalas:

 • kommunikatsioonistrateegia täiendamine ja elluviimine, lähtudes ettevõtte eesmärkidest ja väärtustest
 • sisekommunikatsiooni koordineerimine ja tugevdamine, tagades sujuva infovahetuse ja sõnumitevoo ettevõtte siseselt
 • avalike suhete ja meediakontaktide haldamine, sh pressiteadete koostamine ning meediasuhete loomine ja hoidmine
 • turundus- ja kommunikatsioonikampaaniate planeerimine ja juhtimine koostöös turundusjuhiga
 • Metroserdi brändi kuvandi ja maine kujundamine ning hoidmine
 • koostöö erinevate osakondadega, et tagada kommunikatsiooni eesmärkide õigeaegne ja edukas elluviimine
 • digitaalse kommunikatsiooni kanalite arendamine ja haldamine, sh sotsiaalmeedia strateegia juhtimine
 • koostöö erinevate valdkondadega, sh personaliga sisekommunikatsioonis, turunduslik vaade ja ideede põrgatamine müügimeeskonna ja turundusjuhiga.

 

Meie ootame sinult:

 • vähemalt 5-aastast töökogemust kommunikatsiooni valdkonnas, eelistatult nii avalikus kui ka erasektoris
 • tõendatud kogemust strateegiast lähtuva kommunikatsiooni väljatöötamises ja rakendamises
 • edukat projektijuhtimise kogemust, sh suurte ja keerukate projektide juhtimises
 • tugevat analüütilist mõtlemist ja probleemilahendusoskust
 • suurepäraseid suhtlemis- ja esinemisoskusi nii eesti kui ka inglise keeles
 • kõrgharidust kommunikatsiooni, turunduse, avalike suhete või sarnases valdkonnas
 • võimet töötada iseseisvalt ja meeskonnas, juhtides samaaegselt mitmeid ülesandeid ja projekte
 • digitaalse meedia ja kaasaegsete kommunikatsioonitööriistade tundmise ja kasutamise kogemust
 • kogemust hangete koostamisel ja osalemisel
 • oskust ja soovi süveneda tehniliselt keerukatesse teemadesse.

 

Mida meie sulle pakume:

 • otsest mõju ettevõtte arengule: kommunikatsioonijuhina saad kujundada, kuidas me oma tegevust ja tulemusi esitleme, mis annab sulle võimaluse tõeliselt panustada oluliste valdkondade edasiarendamisesse
 • võimalust töötada arenevas organisatsioonis, mis tegeleb teadus- ja arendustegevusega ning väärtustab innovatsiooni ja täpsust
 • ainulaadset võimalust töötada organisatsioonis, mis säilitab ja arendab Eesti riigietalone, olles osa Eesti teaduse ja tehnoloogia vundamendist
 • mitmekülgseid ja väljakutsuvaid ülesandeid, alates avalike suhete juhtimisest kuni sisekommunikatsiooni tugevdamiseni
 • kompetentset ja abivalmis meeskonda
 • häid töötingimusi: kaasaegne töökeskkonda ning 35 kalendripäeva põhipuhkust.

 

Tule ja liitu AS Metroserti meeskonnaga tee tööd, mis kujundab Eesti tulevikku läbi teaduse, täpsuse ja kvaliteedi. Kasuta oma strateegilist oskust ja loovust, et juhtida meie kommunikatsiooni, töötades koos oma valdkonna parimatega! 

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

  Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.