Temperatuur

TEMPERATUURIMÕÕTEVAHENDITE KALIBREERIMINE

Metrosert kalibreerib termomeetreid ja termoandureid temperatuurivahemikus (-80…+700) °C, külmikuid, termokappe ja ahjusid vahemikus (-80…+1100) °C, termopaare kuni temperatuurini 1100 °C.

Enamlevinud kalibreeritavad mõõtevahendid:

  • Plaatinatakistustermomeetrid
  • Klaastermomeetrid
  • Numbernäiduga termomeetrid
  • Termopaarid
  • Infrapuna termomeetrid ja termokaamerad
  • Temperatuuri logerid ja meerikud
  • Temperatuuri kalibraatorid
  • Ahjud, termokambrid ja -kapid
  • Jahekambrid, külmkambrid ja külmkapid

MÕÕTMINE

Pakume autoklaavide ja sterilisaatorite katsetamist keskkonna metroloogiliste parameetrite – temperatuuri ja rõhu mõõtmise kaudu. Teostame ka jahutatud ja külmutatud toidu transpordil ja ladustamisel kasutatavate temperatuurimeerikute ja termomeetrite perioodilist vastavuskontrolli.

Mõõdame vajadusel nii keskkonna kui pinnatemperatuuri.

JÄLGITAVUS

Temperatuurimõõtmised piirkonnas (-80…+420) °C on jälgitavad Eesti Riigietaloni labori temperatuuri etalonini.
Temperatuurimõõtmised piirkonnas (+420…+1100) °C on kuni CMI (Tšehhi metroloogiaasutuse) etalonini.

Mittekontaktsete-termomeetrite-kalibraator_ja-infrapuna-mittekontaktne-laser-termomeeterKuivplokk kalibraator

LISAINFO

Tallinn:
Hanna Petrova

hanna.petrova@metrosert.ee

Tartu:
Armin Zoo
mob 508 2621
armin.zoo@metrosert.ee

TEMPERATUURIMÕÕTEVAHENDITE KALIBREERIMINE RIIGIETALONI LABORIS

Temperatuurimõõtevahendeid rahvusvahelise temperatuuriskaala ITS-90 kohases vahemikus (-80…+420) °C, mõõtemääramatusega 1 mK…0,16 K, kalibreerib riigi temperatuurietaloni labor.

Kontakt:

Kristjan Tammik
mob 520 9495
kristjan.tammik@metrosert.ee