Mass

KAALUDE JA KAALUVIHTIDE KALIBREERIMINE

Metrosert kalibreerib kaalusid piirkonnas 1 mg kuni 150 t kas kaalu kasutuskohas või Metroserdi laborites. Vihte kalibreeritakse piirkonnas 1 mg kuni 2000 kg, määrates massi leppelise väärtuse.

Enamlevinud kalibreeritavad mõõtevahendid:

 • OIML E2, OIML F1 kuni OIML M3 täpsusklassiga etalonvihtide kalibreertimine(k.a. massi riigietaloni teenused);
 • erivihtide ja rõhukomparaatorite vihtide kalibreerimine;
 • I, II, III ja IIII täpsusklassiga kaalude kalibreerimine;
 • erikaalude kalibreerimine;

 • konveierkaalude, gravimeetriliste annustite ja punkerkaalude kalibreerimine;
 • ripp- ja kraanakaalude kalibreerimine;
 • teljekoormuskaalude kalibreerimine;
 • auto ja raudteekaalude kalibreerimine;
 • automaatkaalude kalibreerimine.

TAATLEMINE

Metrosert taatleb järgmisi kaalusid:

 • II, III, IIII klassi mitteautomaatkaalud (“tavalised” kaalud alates kaubanduses kasutatavatest kuni auto- ja raudteekaaludeni)
 • Automaatpiir- ja sorterkaalud, klass XII; XIII; XIIII; Y(II); Y(a); Y(b)
 • Automaatsed gravimeetrilised kaalannustid, klass X(0,5); X(1); X(2)
 • Tsüklilise toimega summeerkaalud, klass 0,2; 0,5; 1; 2
 • Pideva toimega summeerkaalud, klass 0,2; 0,5; 1; 2
 • Automaatsed raudteekaalud, klass 0,5

Metrosert teostab ka kaalude vastavushindamist vastavalt direktiividele 2014/31/EL ja 2014/32/EL (moodulid F ja G).

MÕÕTMINE

 • Objektide massi mõõtmine milligrammist 60 tonnini
 • Sõidukite kaalumine
 • Vihtide tiheduse mõõtmine
 • Vihtide magnetiliste omaduste mõõtmine

JÄLGITAVUS

Massimõõtmised on jälgitavad kuni riigietaloni labori massi etalonini ja Soome riigietaloni labori VTT Mikes etalonideni.

5_Massietaloni-labor_Massietalon-25_Massietaloni-labor_Massietalon-85_Massietaloni-labor_rahvusvahelise-võrldusmõõtmise-vihid-1

LISAINFO

Tallinn:
Artur Šljupkin
mob 5552 2159
artur.sljupkin@metrosert.ee

Tartu:
Andre Ustav
mob 5855 4300
andre.ustav@metrosert.ee

 

Jõhvi:
Roman Fjodorov
mob 5912 6504
roman.fjodorov@metrosert.ee

ETALONVIHTIDE KALIBREERIMINE RIIGIETALONI LABORIS

Klientidele kalibreeritakse massi riigietaloni laboris OIML E2 kuni F1 täpsusklassi vihte piirkonnas 1 mg kuni 50 kg. Kalibreerimisi sooritatakse rahvusvahelise leppe CIPM MRA raames tunnustatud kalibreerimis- ja mõõtevõimekusega, millega saab tutvuda SIIN.

KONTAKT:
Allar Pärn
mob 5388 9335
allar.parn@metrosert.ee