Maht

KALIBREERIMINE

Metrosert kalibreerib mahu mõõtevahendeid alates klaaskolbidest ja muudest väikestest mahumõõtudest kuni statsionaarsete mahutiteni piirkonnas 2 μl kuni 200 m³. Vastavalt vajadusele kasutatakse kalibreerimisel mahu-, massi- või geomeetrilist meetodit.

Enamlevinud kalibreeritavad mõõtevahendid:

  • Mõõtesilindrid ja -kolvid
  • Pipett-dosaatorid
  • Metallist mahumõõdud veele ja kütusele
  • Auto- ja raudteetsisternid
  • Statsionaarsed mahutid

TAATLEMINE

Metrosert taatleb vedelike koguste (mahu) mõõtevahendeid:

  • Kütusetankurid
  • Vedelike arvestid
  • Mahumõõtesüsteemid

Metrosert teostab vedelike koguste mõõtesüsteemide vastavushindamist vastavalt direktiivile 2014/32/EL (moodul F).

MÕÕTMINE

Metrosert pakub vedelike koguse mõõtmist; mahutite, punkrite ja muude vedelike või puisteainete mahutamiseks mõeldud objektide ruumala mõõtmist nii mahu, massi kui geomeetrilisel meetodil.

JÄLGITAVUS

Mahu mõõtmised on jälgitavad kuni Eesti Riigietaloni labori massi ja temperatuuri etalonideni mahu ja massimeetodi kasutamisel ning Eesti Riigietaloni labori pikkuse etalonideni geomeetrilise meetodi kasutamisel.

LISAINFO

Tallinn:
Koit Uustalu
mob 526 5198
koit.uustalu@metrosert.ee

Tartu:
Armin Zoo
mob 508 2621
armin.zoo@metrosert.ee

Jõhvi:
Roman Fjodorov
mob 5912 6504
roman.fjodorov@metrosert.ee