Konfidentsiaalsus ja kaebuste käsitlemine

KONFIDENTSIAALSUS

Metrosert käsitleb teenuse osutamisel saadud või loodud informatsiooni konfidentsiaalsena, kui ei ole kliendiga kokkuleppel määratletud teisiti või kui informatsiooni esitamise nõue ei tulene seadusest. Metrosert informeerib klienti juhul kui on esitatud taotlus kliendiga seotud andmete väljastamiseks.

KAEBUSTE KÄSITLEMINE

Kaebused Metroserdi metroloogiateenuste ja Eesti Proovikoja teenuste kohta tuleb esitada kirjalikult.

Kaebusi saab esitada Metroserdi kontaktides toodud meiliaadressidel, tagasiside vormi kaudu või postiaadressil:

AS Metrosert

Teaduspargi 8

12618 Tallinn

Esitatud kaebusi käsitletakse vastavalt Metroserdis kehtestatud korrale ja teenuste üldtingimustele. Kaebuse saamisel kinnitatakse selle kättesaamist ning ettevõtte tegevusega seotust. Kaebuse käsitlemisel järgitakse metroloogia- ja Eesti Proovikoja teenuste üldtingimustes toodud konfidentsiaalsusreegleid.

Metrosert selgitab välja juhtumi üksikasjad, vajadusel küsitakse kaebuse esitajalt juhtumi kohta lisainformatsiooni. Kaebuse lahendamise tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat kirjalikult 30 päeva jooksul alates kaebuse esitamisest. Pikemat uurimist vajavate juhtumite korral informeeritakse klienti tähtaegadest.