Jõud ja vääne

JÕU JA VÄÄNDE MÕÕTEVAHENDITE KALIBREERIMINE

Metrosert kalibreerib tõmbe- ja survejõu mõõtevahendeid piirkonnas kuni 500 kN, jõudu tekitavaid seadmeid piirkonnas kuni 2 MN.

Väändemomendi mõõtevahendeid kalibreeritakse piirkonnas 0,1 N·m kuni 3000 N·m.

Enamlevinud kalibreeritavad mõõtevahendid:

  • Dünamomeetrid
  • Jõuandurid
  • Tõmbetestrid
  • Tõmbele ja/või survele töötavad katsemasinad ja pressid
  • Dünamomeetrilised võtmed
  • Väändetestrid, väände katseseadmed
  • Sõidukite pidurdusjõu mõõtestendid

MÕÕTMINE

Metrosert pakub jõu ja väände mõõtmisi (näiteks kas toode peab vastu nimikoormusele).

JÄLGITAVUS

Jõu- ja väändemõõtevahendite mõõtmised on jälgitavad Soome riigietalonlabori VTT Mikes etalonideni , RISE (Rootsi rahvuslik katsetus- ja uurimisinstituut) etalonideni, GUM (Poola metroloogiaasutus) etalonideni ja HBM GmbH (Saksamaa kalibreerimislabor) etalonideni.

LISAINFO

Tallinn:
Koit Uustalu
mob 526 5198
koit.uustalu@metrosert.ee