Elektrilised suurused

KALIBREERIMINE

Metrosert kalibreerib alalis- ja vahelduvpinge ja voolu, takistuse ja impedantsi, mahtuvuse, induktiivsuse, võimsuse, elektrienergia ning aja ja sageduse mõõtevahendeid.

Enamlevinud kalibreeritavad mõõtevahendid:

 • Alalispinge ja -voolu kalibraatorid
 • Vahelduvpinge ja -voolu kalibraatorid
 • Alalis- ja vahelduvvoolu voltmeetrid ja ampermeetrid
 • Multimeetrid
 • Takistuspoolid ja -salved
 • Oommeetrid
 • Elektriinstallatsiooni parameetrite mõõturid
 • Vattmeetrid
 • Toiteallikad
 • Mahtuvuse ja induktiivsuse mõõdud ja mõõturid
 • Elektrijuhtivuse mõõdud

MÕÕTMINE

Metrosert pakub erinevate elektriliste parameetrite mõõtmisi nagu näiteks pinge, võimsus, elektrienergia kvaliteet jm.

Metallide elektrijuhtivuse mõõtmine mõõtepiirkonnas (1…60) MS/m töösagedustel 60/120/240/480 kHz mõõtemääramatusega <1,4%.

JÄLGITAVUS

Elektriliste suuruste mõõtmise jälgitavus:

 • Alalispinge mõõtmised on jälgitavad kuni Eesti Riigietaloni labori alalispinge etalonini
 • Takistuse mõõtmised on jälgitavad kuni Eesti Riigietaloni labori takistuse etalonini
 • Alalis- ja vahelduvpinge suhte mõõtmised on jälgitavad Rootsi rahvusliku katsetus- ja uurimisinstituudi (RISE) etalonideni

 

LISAINFO

Tallinn:
Ivan Sertakov
mob 514 0541
ivan.sertakov@metrosert.ee

ELEKTRILISTE SUURUSTE MÕÕTEVAHENDITE KALIBREERIMINE RIIGIETALONI LABORIS

Elektriliste suuruste riigietaloni laboris kalibreeritakse:

 • Alalispinge mõõtevahendeid kalibreeritakse piirkonnas 10 mV kuni 1 kV suhtelise
  laiendmääramatusega (1…20)·10-6.
 • Takistuse mõõtevahendeid kalibreeritakse piirkonnas 1 mΩ kuni 10 kΩ suhtelise laiendmääramatusega (1..5)·10-6.

KONTAKT:
Andrei Pokatilov
mob 529 7095
andrei.pokatilov@metrosert.ee