Proovikoja hinnakiri

Hinnakirja hindadele lisandub käibemaks.

NB! minimaalne tellimuse maksumus on 10 eurot, kui osutatava teenuse hind on väiksem kui 10 eurot, siis lisandub puuduoleva osa eest tellimuse vormistamise tasu.
Teenuste puhul, mida ei ole hinnakirjas kirjeldatud või mille puhul tuleb teha tavaprotseduurist erinevaid toiminguid, rakendatakse ajatöö koodi tunnitasu alusel.
KoodTeenuse nimetusÜhikHind EUR
700000Ajatöö tunnitasuh50
KONTROLLMÄRGISTAMINE
701021Hõbetoodete kontrollmärgistamine; uued masstoodetud tooted üksikuna esitatud või esimesed 5 tk toodete partiis1tk1.2
701022Hõbetoodete kontrollmärgistamine: iga järgmine toode partiist alates 6-ndast tootest 1; 2tk0.40
701041Kuldtoodete kontrollmärgistamine; uued masstoodetud tooted üksikuna esitatud või esimesed 5 tk toodete partiist 1tk1.6
701042Kuldtoodete kontrollmärgistamine: iga järgmine toode partiist alates 6-ndast tootest1; 2 tk0.6
701050Pt või Pd toodete kontrollmärgistamine, uued masstoodetud tootedtk1.6
701060Väärismetalltoote massiga üle 50 g...100 g kontrollmärgistaminetk15
701100Väärismetalltoote massiga üle 100 g...200 g kontrollmärgistaminetk25
701070Ainueksemplarina valmistatud või kasutatud kuni 50 g massiga väärismetalltoodete kontrollmärgistaminetk7
701080Laser kontrollmärgistamise lisatasumärk0.50
701090Väärismetalltoote proovi kinnitav tõendtk30
1Kontrollmärgistamiseks tuleb tooted esitada partiide kaupa sorteerituna. Toodete partiina käsitletakse ühte pakendisse sama mudeli järgi sorteeritud tooted.
2 Sorteerimata, pakendatud ning etikettidega toodete korral rakendub teenuse hinnale käitlemise lisatasu ajatöö tunnitasu koodi alusel.
KONTROLLMÄRGISTUSEGA MITTESEOTUD TEENUSED
Kohustuslike märgistega märgistamine (nimemärgis/proovimärgis)
701121Hõbetoodete mehaaniline märgistamine (1 märgis)2tk0.25
701131Au, Pt, Pd toodete mehaaniline märgistamine (1 märgis)2tk0.35
701133Märgistuse kustutamine (1 märgis)tk0.25
701134Laseriga märgistamine väärismetalltootele (1 märgis)tk1
Analüüsid
702011Potentsiomeetria (Ag sulamid) (1 analüüs) EVS-EN ISO 11427 või ISO 13756tk60
702012Kupelleerimine (Au sulamid) (1 analüüs) EVS-EN ISO 11426tk120
7020131Gravimeetria (Pt sulamid) (1 analüüs) EVS-EN ISO 11489tk150
7020132Gravimeetria (Pd sulamid) (1 analüüs) EVS-EN ISO 11490tk150
7020141RFS analüüs valideeritud metoodikaga: näidised massiga kuni 200 g (1 element)tk18
7020142RFS analüüs valideeritud metoodikaga: näidised massiga üle 200 g kuni 1000 g (1 element)tk26
7020143RFS analüüs valideeritud metoodikaga: näidised massiga üle 1000 g kuni 2500 g või graanulid (1 element)tk35
702015Ni migratsiooni kvalitatiivne määramine (1 toode)tk15
702017AAS analüüs: Lahusest ühe elemendi määraminetk25
702018AAS analüüs: proovi ettevalmistaminetk50
702020Analüüsi protokolli duplikaadi väljastaminetk10
Ekspertiisid
702080Materjalide, väärismetalltoodete ekspertiis (1 ese, objekti kirjeldamine ja maksumuse hindamine)tk80
702081Ekspertiisi akti tõlkimine inglise või vene keeldetk40
Gemmoloogia
703041Väärismetalltoote kirjelduse väljastamine3tk20
703042Ehtekivi või teemandi identifitseerimistunnistus3tk15
703043Ehtekivi määramine (1 kivi)tk15
703044Ehtekivi või teemandi identifitseerimistunnistuse duplikaattk10
703045Väärismetalltoote kirjelduse duplikaattk10
703050Teemandi määramine (tehislik või looduslik; 1 kivi/1 ehe)tk10
703052Teemandi kalibreerimine, 0,99 ct või vähem (1 kivi mass/1 ehtes kivide kogumass)4tk15
703053Teemandi kalibreerimine, 1,00-4,99 ct (1 kivi mass/1 ehtes kivide kogumass)4tk20
703054Teemandi kalibreerimine, 5,00 ct või rohkem (1 kivi mass/1 ehtes kivide kogumass)4tk35
703060Kui ehtes on rohkem kui 1 kivi - iga järgmise kivi kohta lisatasu (suure kivide arvuga ehete korral kivide arv täpsustatakse töö käigus)tk0.65
703071Etiketi vormistamine kividega üksikule tootele 32
703046Väärismetalltoote hindamine3tk10
3 Gemmoloogilised tunnistused/kirjeldused väljastatakse peale määramisteenuste osutamist
4Teemandi kalibreerimise all mõistetakse teemandi kirjeldamist 4C süsteemi kohaselt
Muud teenused
703010Konsultatsioon väärismetallide/vääriskivide alalh60
703032Lasergraveerimine- kujundus ja vajadusel vektorgraafikasse konverteerimine (ajatöö), miinimumtasu 10 eurtk50
703035Lasergraveerimine- ettevalmistustk3
703033Lasergraveerimine, kirjamärktk0.35
703034Lasergraveerimine, logo, pilt, kujund (hinnakujunduse aluseks 2 eurot/cm2)tk
703036Nimemärgise jäljendite plaadi graveerimine (sisaldab vajadusel plaadi hinda)tk10
703080Tellimuse vormistamise tasu (kui osutatava teenuse hind on alla 10 eur, lisandub teenuse maksumusele summa, mis tõstab tellimuse kogumaksumuse 10 euroni)tk
703090Au ja Ag kvalitatiivne määramine proovikivil (1 ese)tk2
703100Saadetise pakendamine ja kulleri tellimine3
709000Materjali müük

Hinnakirja hindadele lisandub käibemaks.