Metroloogiateenuste hinnakiri (taatlemine)

Metroloogiateenuste ja Eesti Proovikoja teenuste üldtingimused

Hinnakirja hindadele lisandub käibemaks.

KoodTeenuse nimetusHind,
EUR
Ajatöö tunnitasu72
MASSIMÕÕTEVAHENDID
101012Mitteautomaatkaalu I kl ≤20 kg vastavushindamine180
101020Mitteautomaatkaalu II kl ≤20 kg kordustaatlus72
101022Mitteautomaatkaalu II kl ≤20 kg vastavushindamine160
101040Mitteautomaatkaalu II kl ≤100 kg kordustaatlus120
101042Mitteautomaatkaalu II kl ≤100 kg vastavushindamine180
101030Mitteautomaatkaalu III kl ≤15 kg kordustaatlus40
101032Mitteautomaatkaalu III kl ≤15 kg vastavushindamine70
101070Mitteautomaatkaalu III kl ≤60 kg kordustaatlus50
101072Mitteautomaatkaalu III kl ≤60 kg vastavushindamine80
101080Mitteautomaatkaalu III kl ≤200 kg kordustaatlus60
101082Mitteautomaatkaalu III kl ≤200 kg vastavushindamine90
101090Mitteautomaatkaalu III kl ≤500 kg kordustaatlus95
101092Mitteautomaatkaalu III kl ≤500 kg vastavushindamine150
101100Mitteautomaatkaalu III kl ≤1000 kg kordustaatlus140
101102Mitteautomaatkaalu III kl ≤1000 kg vastavushindamine180
101110Mitteautomaatkaalu III kl >1000 kg kuni 3000 kg kordustaatlus225
101112Mitteautomaatkaalu III kl >1000 kg kuni 3000 kg vastavushindamine300
101230Autokaalu III kl ≤60 t kordustaatlus450
101232Autokaalu III kl ≤60 t vastavushindamine960
101240Kraanakaalu III; IIII kl üle 5 t kuni 50 t kordustaatlus400
101242Kraanakaalu III; IIII kl üle 5 t kuni 50 t vastavushindamine600
101233Liitpiirkonnalise kaalu iga lisapiirkonna hinnalisa 75 % taatlushinnast
101280Teljekoormuskaalu kordustaatlus125
101282Teljekoormuskaalu vastavushindamine165
101290Raudteekaalu (automaatne) ≤150 t kordustaatlus1170
101292Raudteekaalu (automaatne) ≤150 t vastavushindamine1950
101370Raudteekaalu (mitteautomaatne) ≤150 t kordustaatlus800
101372Raudteekaalu (mitteautomaatne) ≤150 t vastavushindamine1400
MAHUMÕÕTEVAHENDID
102010Kütusetankuri kl 0,5 kordustaatlus (max kulu ≤130 l/min)
50
102012Kütusetankuri kl 0,5 vastavushindamine (max kulu ≤130 l/min)
80
104010Vedelike arvesti (va vesi ja naftasaadused), mahumõõtesüsteemi kordustaatlus185
104012Vedelike arvesti (va vesi ja naftasaadused), mahumõõtesüsteemi vastavushindamine250
115140Naftasaaduste arvesti, mahumõõtesüsteemi kordustaatlus (max kulu >200 l/min)360
115142Naftasaaduste arvesti, mahumõõtesüsteemi vastavushindamine
(max kulu >200 l/min)
540
SOOJUSARVESTID
105010Soojusarvesti komplekti kuni DN40 kordustaatlus60
105011Soojusarvesti komplekti DN50...DN65 kordustaatlus120
105013Soojusarvesti komplekti DN80...DN100 kordustaatlus180
105020Soojusarvesti arvutusploki kordustaatlus60
105030Soojusarvesti takistustermomeetrite paari kordustaatlus40
VEEARVESTID
Kui arvestid vajavad sisepindade puhastust, lisandub tasu ajatöö hinna alusel.
107010Kuumaveearvesti kuni 20 mm kordustaatlus25
108010Külmaveearvesti kuni 20 mm kordustaatlus25
108020Veearvesti 25-40 mm kordustaatlus35
108030Veearvesti 50-65 mm kordustaatlus60
108040Veearvesti 80-100 mm kordustaatlus130
AUTODE TEHNO- ja LIIKLUSJÄRELEVALVE MÕÕTEVAHENDID
112010Kiirusmõõturi kordustaatlus225
112012Kiirusmõõturi esmataatlus225
112015Kiirusmõõturi Lidar (Laser integreeritud videosüsteemiga) kordustaatlus280
112016Kiirusmõõturi Lidar (Laser integreeritud videosüsteemiga) esmataatlus280
112018lisahind iga lisaantenni korral130
112019lisahind iga lisanäidiku korral175
112020Mootorsõiduki heitgaaside analüsaatori kordustaatlus240
112070
Tõendusliku alkomeetri kordustaatlus
470
112072
Tõendusliku alkomeetri esmataatlus
470
TAKSOMEETRID
Kui tellitakse ainult taatlemine või adapteerimine/kohandamine on hind -50 %
Iga lisatariif (nt öötariif) +20,00 eurot
113031Taksomeetri kordustaatlus + adapteerimine/kohandamine 1 tariif80
PIKKUSMÕÕTEVAHENDID
115230Pikkusmõõtevahendi ≤1 m kordustaatlus33,60
115240Pikkusmõõtevahendi ≤10 m kordustaatlus52,80
115243iga järgmise 10 m hind42
115270Kaablimõõturi kordustaatlus110
115272Kaablimõõturi vastavushindamine126
115273Mõõteratta kordustaatlus110
115274Mõõteratta esmataatlus110

Hinnakirja hindadele lisandub käibemaks.