Metroloogiateenuste hinnakiri (taatlemine)

Metroloogiateenuste ja Eesti Proovikoja teenuste üldtingimused

Hinnakirja hindadele lisandub käibemaks.

KoodTeenuse nimetusHind,
EUR
Ajatöö tunnitasu60
MASSIMÕÕTEVAHENDID
101012Mitteautomaatkaalu I kl ≤20 kg vastavushindamine150
101020Mitteautomaatkaalu II kl ≤20 kg kordustaatlus60
101022Mitteautomaatkaalu II kl ≤20 kg vastavushindamine130
101040Mitteautomaatkaalu II kl ≤100 kg kordustaatlus100
101042Mitteautomaatkaalu II kl ≤100 kg vastavushindamine145
101030Mitteautomaatkaalu III kl ≤15 kg kordustaatlus35
101032Mitteautomaatkaalu III kl ≤15 kg vastavushindamine55
101070Mitteautomaatkaalu III kl ≤60 kg kordustaatlus40
101072Mitteautomaatkaalu III kl ≤60 kg vastavushindamine61
101080Mitteautomaatkaalu III kl ≤200 kg kordustaatlus50
101082Mitteautomaatkaalu III kl ≤200 kg vastavushindamine72
101090Mitteautomaatkaalu III kl ≤500 kg kordustaatlus77
101092Mitteautomaatkaalu III kl ≤500 kg vastavushindamine121
101100Mitteautomaatkaalu III kl ≤1000 kg kordustaatlus115
101102Mitteautomaatkaalu III kl ≤1000 kg vastavushindamine150
101110Mitteautomaatkaalu III kl >1000 kg kuni 3000 kg kordustaatlus185
101112Mitteautomaatkaalu III kl >1000 kg kuni 3000 kg vastavushindamine240
101230Autokaalu III kl ≤60 t kordustaatlus385
101232Autokaalu III kl ≤60 t vastavushindamine800
101240Kraanakaalu III; IIII kl üle 5 t kuni 50 t kordustaatlus330
101242Kraanakaalu III; IIII kl üle 5 t kuni 50 t vastavushindamine400
101233Liitpiirkonnalise kaalu iga lisapiirkonna hinnalisa 75 % taatlushinnast
101280Teljekoormuskaalu kordustaatlus100
101282Teljekoormuskaalu vastavushindamine135
101290Raudteekaalu (automaatne) ≤150 t kordustaatlus935
101292Raudteekaalu (automaatne) ≤150 t vastavushindamine1540
101370Raudteekaalu (mitteautomaatne) ≤150 t kordustaatlus660
101372Raudteekaalu (mitteautomaatne) ≤150 t vastavushindamine1100
MAHUMÕÕTEVAHENDID
102010Kütusetankuri kl 0,5 kordustaatlus (max kulu ≤100 l/min)40
102012Kütusetankuri kl 0,5 vastavushindamine (max kulu ≤100 l/min)60
104010Vedelike arvesti (va vesi ja naftasaadused), mahumõõtesüsteemi kordustaatlus165
104012Vedelike arvesti (va vesi ja naftasaadused), mahumõõtesüsteemi vastavushindamine165
115140Naftasaaduste arvesti, mahumõõtesüsteemi kordustaatlus (max kulu >200 l/min)300
115142Naftasaaduste arvesti, mahumõõtesüsteemi vastavushindamine
(max kulu >200 l/min)
450
SOOJUSARVESTID
105010Soojusarvesti komplekti kuni DN40 kordustaatlus50
105011Soojusarvesti komplekti DN50...DN65 kordustaatlus100
105013Soojusarvesti komplekti DN80...DN100 kordustaatlus150
105020Soojusarvesti arvutusploki kordustaatlus50
105030Soojusarvesti takistustermomeetrite paari kordustaatlus20
VEEARVESTID
Kui arvestid vajavad sisepindade puhastust, lisandub tasu ajatöö hinna alusel.
107010Kuumaveearvesti kuni 20 mm kordustaatlus17
108010Külmaveearvesti kuni 20 mm kordustaatlus17
108020Veearvesti 25-40 mm kordustaatlus25
108030Veearvesti 50-65 mm kordustaatlus45
108040Veearvesti 80-100 mm kordustaatlus100
AUTODE TEHNO- ja LIIKLUSJÄRELEVALVE MÕÕTEVAHENDID
112010Kiirusmõõturi kordustaatlus180
112012Kiirusmõõturi esmataatlus180
112015Kiirusmõõturi Lidar (Laser integreeritud videosüsteemiga) kordustaatlus225
112016Kiirusmõõturi Lidar (Laser integreeritud videosüsteemiga) esmataatlus225
112018lisahind iga lisaantenni korral105
112019lisahind iga lisanäidiku korral140
112020Mootorsõiduki heitgaaside analüsaatori kordustaatlus200
TAKSOMEETRID
Kui tellitakse ainult taatlemine või adapteerimine/kohandamine on hind -50 %
Iga lisatariif (nt öötariif) +20,00 eurot
113031Taksomeetri kordustaatlus + adapteerimine/kohandamine 1 tariif55
PIKKUSMÕÕTEVAHENDID
115230Pikkusmõõtevahendi ≤1 m kordustaatlus28
115240Pikkusmõõtevahendi ≤10 m kordustaatlus44
115243iga järgmise 10 m hind35
115270Kaablimõõturi kordustaatlus90
115272Kaablimõõturi vastavushindamine105
115273Mõõteratta kordustaatlus90
115274Mõõteratta esmataatlus90

Hinnakirja hindadele lisandub käibemaks.