Metroloogiateenuste hinnakiri (kalibreerimine)

Hinnakirja hindadele lisandub käibemaks.

KoodTeenuse nimetus, mõõtepiirkondHind, EUR
Ajatöö tunnitasu50
AJA- JA SAGEDUSE MÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt +10% põhihinnast
201010Aja ja sageduse mõõtude ja mõõturite kalibreerimine 10-10 ≤U<10-8385
201030Aja ja sageduse mõõtude ja mõõturite kalibreerimine 10-8 ≤U<10-5210
201050Aja ja sageduse mõõtude ja mõõturite kalibreerimine 10-5 ≤U<10-3125
201220Sõidumeerikute kontrollseadmete kalibreerimine
(väljundimpulsside sagedus, W-parameeter ning kellatest)
150
201070Generaatorite kalibreerimine 0,1 Hz...1200 MHz
(sageduse mõõtmine 5…7 punkti), 10-7≤U<10-5
190
201080Generaatorite kalibreerimine 0,1 Hz...1200 MHz
(sageduse mõõtmine 5…7 punkti), 10-5≤U<10-3
140
201130Generaatorite kalibreerimine, lisafunktsioon väljundnivoo (0,01 Hz...1200 MHz, –30dBm...+20dBm), rakendatakse koos teenustega 201070 või 20108085
201120Attenuaatori kalibreerimine (0,01 Hz...1200 MHz, -30dBm...+20dBm)110
201150Võimsusmõõturite kalibreerimine (9 kHz...6000 MHz, -30dBm...+20dBm),
(üks nivoo 5 kuni 7 sagedusel ja 5 kuni 7 nivood ühel sagedusel)
105
201140Ostsilloskoopide kalibreerimine, (horisontaal- ja vertikaalkallutus, kuni 4 kanalit, iga järgmine kanal +10%)140
201160Ostsilloskoopide lisafunktsioonide kalibreerimine (amplituudi ebaühtlus, ülevise, tõusu kiirus, koodi rakendatakse koos teenusega 201140)90
201190Sekundimõõturite kalibreerimine (kuni 3 punkti) U≤0,1 s60
201210Sekundimõõturite kalibreerimine (kuni 3 punkti) U≤0,05 s85
201200Tahhomeetrite kalibreerimine (kuni 5 punkti)70
ELEKTRILISTE SUURUSTE MÕÕTEVAHENDID
PINGE , VOOLU JA VÕIMSUSE MÕÕDUD, ALLIKAD JA MÕÕTURID
Iga täiendav piirkond/parameeter/funktsioon +20% põhihinnast
202010Alalispinge mõõtude kalibreerimine (0,0001≤U<0,001) %480
202050Pinge, voolu ja võimsuse mõõturite/mõõtude/allikate kalibreerimine
(sisaldab kuni 2 parameetrit ühe piirkonnaga, kuni 5 punkti piirkonnas)
1µV…1 kV/10 µA…10 A, DC…1 MHz (0,001≤U<0,005) %
200
202060Pinge, voolu ja võimsuse mõõturite/mõõtude/allikate kalibreerimine
(sisaldab kuni 2 parameetrit ühe piirkonnaga kuni 5 punkti piirkonnas)
1µV…1 kV/10 µA…3 kA, DC...1 MHz (0,005≤U<0,1) %
140
202180Pinge, voolu ja võimsuse mõõturite/mõõtude/allikate kalibreerimine
(sisaldab ühe parameetri 1 piirkond, kuni 5 punkti )
1µV…1 kV/10 µA…3 kA, DC...1 MHz (0,1≤U<1) %
40
202190Kõrgepinge allikate ja kilovoltmeetrite ( > 1 kV) kalibreerimine
(ühes piirkonnas pinge ja vool kuni 5 punkti)
220
INDIKAATOR-MUUNDURID (temperatuuri-, rõhu vms skaalaga)
Täiendav funktsioon, piirkond, kanal, 5 punkti + 20% põhihinnast
203030Alalispinge, -voolu või takistuse sisendiga indikaatorite, muundurite kalibreerimine (üks funktsioon, piirkond, kanal, kuni 5 punkti)95
ELEKTRIINSTALLATSIOONI JA OHUTUSTEHNILISED SEADMED
Installatsiooni ja ohutustehnilised testseadmed ≤1 kV kalibreeritakse lähtuvalt standardist EN 61557-1…10. Täiendav funktsioon üle 7 funktsiooniga seadmel + 10% ja üle 1kV testpinge piirkond +20% põhihinnast
204060Testseadmete ≤1 kV (seadmed kuni 3 mõõtefunktsiooniga) kalibreerimine120
204080Testseadmete ≤1 kV (seadmed 4 ja 5 mõõtefunktsiooniga) kalibreerimine160
204100Testseadmete ≤1 kV (seadmed 6 ja 7 mõõtefunktsiooniga) kalibreerimine230
204110Testseadmete > 1 kV kalibreerimine (sisaldab 4 mõõtefunktsiooni ≤1 kV ja
ühte > 1kV piirkonda)
280
204120Testseadmete kalibreerimisel lisaparameetri kalibreerimine (rakendatakse koos koodidega 204060...204110)15
204070Testindikaatorite kalibreerimine (maandustestrid randmele, jalale vms, pingeindikaatorid, üks funktsioon)85
TAKISTUSE MÕÕDUD JA MÕÕTURID
täiendav mõõtepiirkond (kuni 10 mõõtepunkti) +20%
206070Takistusmõõtude (10-3...104) Ω kalibreerimine (1≤U<5) µΩ /Ω350
206080Takistusmõõtude (10-3...108) Ω kalibreerimine (0,0005≤U<0,01) %120
206120Takistusmõõtude ja -mõõturite (10-3...1010) Ω kalibreerimine, 1 piirkond (0,001≤U<0,01) %150
206100Takistusmõõtude ja -mõõturite (10-4...4010) Ω kalibreerimine, 1 piirkond (0,01≤U<0,5) %105
MULTIMEETRID/AMPERTANGID
Multimeetri kalibreerimise hind sisaldab alalis- ja vahelduvpinge, alalis-, vahelduvvoolu ja alalisvoolu takistuse mõõtefunktsioonide kalibreerimist vastavalt juhendile Euramet cg-15. Iga täiendav mõõtefunktsioon +20% põhihinnast (sagedus, mahtuvus jne.)
211302Multimeetrite kalibreerimine (7 või rohkem numbrikohta, mõõtepiirkonna maksimaalne näit üle 8999999)430
211330Multimeetrite kalibreerimine (6 numbrikohta, mõõtepiirkonna maksimaalne
näit 8999999)
260
211340Multimeetrite kalibreerimine (5 numbrikohta või mõõtepiirkonna maksimaalne
näit 199999)
230
211370Multimeetrite kalibreerimine (4 numbrikohta, mõõtepiirkonna maksimaalne
näit 19999)
200
211310Multimeetrite kalibreerimine (kuni 3 numbrikohta, mõõtepiirkonna maksimaalne
näit 1999)
100
211320Multimeetrite kalibreerimine, üks mõõtefunktsioon (vool, pinge või takistus alalis- või vahelduvvoolu korral) (0,005≤U<0,1) %125
211380Ampertangide kalibreerimine (vool)95
211390Ampertangide kalibreerimine (kuni 4 numbrikohta, vool, pinge, takistus)150
VOOLUTRAFOD
Iga täiendav ülekanne + 10 %
216010Voolutrafode (50 mA...3 kA)/1A, 5A, 50 Hz kalibreerimine, üks ülekanne (0,05≤U<0,1) %105
216020Voolutrafode (50 mA...3 kA)/5 A; 50 Hz kalibreerimine ja vastavushindamine ühel ülekandel (0,1≤U<0,5) %35
MAHTUVUSE, INDUKTIIVSUSE JA VAHELDUVVOOLU TAKISTUSE MÕÕDUD JA MÕÕTURID
221024Mahtuvuse ja induktiivsuse mõõtude kalibreerimine80
221044RLC mõõturite kalibreerimine (0,05≤U<0,5) %150
221034RLC mõõturite ja vahelduvvoolu sildade kalibreerimine (0,005≤U<0,05) %265
ELEKTRIJUHTIVUSE MÕÕDUD
Täiendav sagedus 20 % põhihinnast
221050Elektrijuhtivuse mõõtude kalibreerimine kahel sagedusel (1,0...59,5) MS/m,
(60; 120; 240; 480) kHz, (0,6≤U˂1,4) %
135
221051Elektrijuhtivuse mõõtude kalibreerimine kahel sagedusel temperatuuriteguri mõõtmisega (1,0...59,5) MS/m, (60; 120; 240; 480) kHz, (0,6≤U˂1,4) %185
FÜÜSIKALIS-KEEMILISTE SUURUSTE MÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt, piirkond, parameeter vm +20% põhihinnast, v.a müramõõturid.
Voolu/pingeväljundiga mõõtevahend +20% põhihinnast.
207054Hügromeetrite kalibreerimine (kuni 3 niiskuse punkti ühel temperatuuril)80
207055Hügrotermomeetrite kalibreerimine (3 temperatuuripunkti + 3 niiskuse punkti ühel temperatuuril)105
207056Hügrotermologerite kalibreerimine (3 temperatuuripunkti + 3 niiskuse punkti ühel temperatuuril)120
207114pH-meetrite kalibreerimine (3 punkti, pH 4; 7 ja 9,21)85
207230Müramõõturite kalibreerimine ühel sageduskarakteristikul (A või C)
neljal sagedusel (31,5 Hz; 125 Hz; 1 kHz; 8 kHz) ja
kolmel nivool (94 dB; 104 dB 114 dB)
75
207270Müramõõturite kalibreerimine, täiendav sageduskarakteristik (A või C, samad nivood ja sagedused) või täiendaval sagedusel 3 nivood, rakendatakse koos teenusega 20723030
207280Müramõõturite vastavushindamine (standardi EVS-EN 61672-1:2013, akustiline meetod)170
218010Areomeetrite/ Vedelike tihedusmõõturite kalibreerimine (võrdlusmeetodil kuni 3 punkti piirkonnas 650 kg/m3...1850 kg/m3, U≥0,1 kg/m3)145
218020Vedelike tihedusmõõturite kalibreerimine etalonainetega (vee tihedus kolmel temperatuuril + üks tihedus ühel temperatuuril tellija soovil piirkonnas
692 kg/m3...1622 kg/m3, U≥0,1 kg/m3)
185
218030Lisapunkt tihedusmõõturi kalibreerimisel etalonainetega, rakendatakse koos teenusega 21802070
218050Alkoholomeetrite kl 2 ja 3 kalibreerimine (kuni 3 punkti)160
207240Hapnikuanalüsaatorite (oksimeetrite) kalibreerimine (kuni 3 punkti)140
207250Vedelike elektrijuhtivuse mõõturite 84 μS/cm...24,80 mS/cm kalibreerimine
(kuni 5 punkti)
150
207251Vedelike elektrijuhtivuse mõõturite kalibreerimine, lisapunkt piirkonnas (14,94...84) μS/cm, rakendatakse koos teenusega 20725075
207260Alkomeetrite kalibreerimine (3 punkti; väljaarvatud tõenduslikud alkomeetrid)20
JÕU JA KÕVADUSE MÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt +10% põhihinnast
208014Dünamomeetrite ja jõuandurite kuni 1 kN kalibreerimine
(kuni 5 punkti) U≥0,2 %
100
208024Dünamomeetrite ja jõuandurite kuni 50 kN kalibreerimine
(kuni 5 punkti) U≥0,2 %
150
208130Dünamomeetrite ja jõuandurite üle 50 kN kalibreerimine
(kuni 5 punkti) U: (0,3...1) %
280
208150Jõuandurid kuni 50 kN mV/V väljundiga (kuni 10 punkti) U≥0,2 %250
208044Dünamomeetriliste võtmete kuni 400 Nm kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: (0,3...0,5) %
50
208054Dünamomeetriliste võtmete 400 Nm kuni 1 kNm kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: (0,3...0,5) %
70
208045Numbernäiduga, ilma momendipiirajata või ebastandardse ühendusega dünamomeetriliste võtmete kuni 400 Nm kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: (0,3...0,5) %
70
208055Numbernäiduga, momendipiirajata või ebastandardse ühendusega dünamomeetriliste võtmete 400 Nm kuni 1 kNm kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: (0,3...0,5) %
90
208056Dünamomeetriliste võtmete üle 1 kNm kuni 3 kNm kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: (0,3...0,5) %
100
208140Tõmbe-, survetestrite ja katsemasinate kuni 1 kN kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: (0,05...1) %
175
208064Presside ja katsemasinate üle 1 kN kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: (0,05...1) %
260
208114Väändemomendimõõturite <20 Nm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U≥0,1 %150
208104Väändemomendimõõturite ≥20 Nm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U:≥0,5 %220
208124Piduristendide kalibreerimine (pidurdusjõu ja sõiduki massi parameetrite kalibreerimine, kuni 3 punkti mõlemal parameetril)240
MAHUMÕÕTEVAHENDID
Täiendav mahumärk, kulu +20% põhihinnast
209010Klaasist mahumõõtude kalibreerimine (kuni 3 mahumärki)55
209120Vedelike arvestite kalibreerimine paigalduskohas (ühel kulul Q < 30 m³/h)
U: (0,1...0,5)%
150
209130Pipett-dosaatorite kalibreerimine (kuni 2 mahumärki)50
MASSIMÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt +10% põhihinnast. Täiendavad katsed (miinimumkaalutise määramine, taaraga lisakatsed vm) +50% põhihinnast, vihtidega seotud teenustel on toodud ühe vihi kalibreerimise hind
210340Vihtide E2 (1 mg…50 kg) kalibreerimine95
210020Vihtide F1 (1 mg...5 kg) kalibreerimine45
210050Vihtide F1 (10 kg...50 kg) kalibreerimine60
210030Vihtide F2 (1 mg...20 kg) kalibreerimine25
210040Vihtide M1 (1 mg...kuni 5 kg) kalibreerimine20
210150Vihtide M1 üle 5 kg kuni 50 kg kalibreerimine30
210180Mitteautomaatkaalude I kl kalibreerimine (kuni 10 punkti) U: (0,01...20) mg130
210190Mitteautomaatkaalude II kl kuni 30 kg kalibreerimine (kuni 10 punkti)
U: (0,1...200) mg
80
210210Mitteautomaatkaalude III kl kuni 200 kg kalibreerimine (kuni 10 punkti)
U: (0,3...10) g
60
210230Mitteautomaatkaalude III kl kuni 500 kg kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: (4...12) g
100
210240Mitteautomaatkaalude III kl kuni 2 t kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: (12...50) g
180
210250Mitteautomaatkaalude III kl kuni 5 t kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: (50...100) g
240
210260Rippkaalude kalibreerimine (üle 5 t…50 t) (kuni 5 punkti)300
PIKKUSMÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt, piirkond, parameeter vm +10% põhihinnast
212070Kellindikaatorite; indikaatoriga sise-, sügavus- ja paksusmõõturite kalibreerimine (kuni 10 punkti) U: (2...50) µm52
212120Kruvikute (0...25) mm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (2...4) µm25
212130Kruvikute (25...100) mm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (2,5...5,0) µm32
212140Kruvikute > 100 mm; kangkruvikute, haaradega sisekruvikute ja sügavuskruvikute ning kruvipeade kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (3…30) µm40
212162Sisekruvikute kruvipea (<200 mm) kalibreerimine U: (3…10) µm40
212163Sisekruvikute kruvipea (>=200...<=1000) mm kalibreerimine U: (3…30) µm60
212164Sisekruviku pikendusmõõtude kuni 50 mm kalibreerimine U: (1...5) µm20
212165Sisekruviku pikendusmõõtude kuni 500 mm kalibreerimine U: (1...10) µm30
212166Sisekruviku pikendusmõõtude kuni 1000 mm kalibreerimine U: (3...30) µm45
212145Kruviku seademõõtude kuni 100 mm kalibreerimine U: (1...5) µm16
212150Kruviku seademõõtude, sisekruviku pikendusmõõtude kuni 500 mm kalibreerimine U: (1...5) µm22
212160Kruviku seademõõtude, sisekruviku pikendusmõõtude >500 mm kalibreerimine U: (3...8) µm33
212161Kruviku seademõõtude >1000 mm kalibreerimine
U: (3...8) µm
40
212180Kolme kontaktpunktiga sisekruvikute kuni 125 mm kalibreerimine (vähemalt 2 punkti) U: (2,5...5,0) µm57
212270Mõõdulintide/loodmõõdulintide kuni 5 m kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: (0,1...0,3) mm
37
212290Mõõdulindid/loodmõõdulintide (>5...20) m, kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: (0,1...0,8) mm
68
212300Mõõdulintide/loodmõõdulintide (>20...120) m kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: (0,1...10) mm
100
212260Rõngaskaliibrite/seaderõngaste, korkkaliibrite kalibreerimine, kuni Ø 60 mm, läbimõõt ühel suunal U: (0,6...1,2) µm49
212265Rõngaskaliibrite/seaderõngaste, korkkaliibrite kalibreerimine, Ø(>60...290) mm, läbimõõt ühel suunal U: (1,0...2,0) µm57
212280Rõngaskaliibrite/seaderõngaste, korkkaliibrite ümaruse hälve kolmel kõrgusel
U: (0,5...1) µm, rakendatakse koos teenustega 212260 või 212265
30
212060Keermekaliibrite kalibreerimine (keskläbimõõt) U: (3...5) µm45
212061Keermekaliibrite kalibreerimine (keskläbimõõt, kahepoolsed korkkaliibrid GO/NOTGO) U: (3...5) µm60
212330Nihikute (0...200) mm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,02...0,2) mm20
212340Nihikute (0...1000) mm; püst-, sügavus- ja sisenihikute kalibreerimine
(kuni 5 punkti) U: (0,02...0,2) mm
27
212350Nihikute (0...2000) mm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,02...0,2) mm50
212310Indikaatorite ja mõõtepeade, jaotise väärtusega ≤1 μm, kalibreerimine
(kuni 10 punkti) U: (0,5...2,0) µm
80
212250Mõõtejoonlaua kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,07...0,14) mm25
212320Mõõterataste kalibreerimine U: (1,0...1,5) %75
212720Kaablimõõturite kalibreerimine U: (0,2...1,5) %105
212530Sõelte kalibreerimine (EVS-ISO 3310-1:2017 p. 5.3.2.1 ja 5.3.2.2 ulatuses "compliance and inspection")
apertuur (4...125) mm U: (0,03...0,10) mm
40
212531Sõelte kalibreerimine (EVS-ISO 3310-1:2017 p. 5.3.2.1 ja 5.3.2.2 ulatuses "compliance and inspection")
apertuur (0,4...3,55) mm U: (2,2...5,0) μm
65
212532Sõelte kalibreerimine (EVS-ISO 3310-1:2017 p. 5.3.2.1 ja 5.3.2.2 ulatuses "compliance and inspection")
apertuur (45...355) μm U: (2,2...5,0) μm
70
212535Sõelte kalibreerimine (EVS-ISO 3310-1:2017 p. 5.3.2.3 ulatuses "calibration")
apertuur (4...125) mm U: (0,03...0,10) mm
50
212540Sõelte kalibreerimine (EVS-ISO 3310-1:2017 p. 5.3.2.3 ulatuses "calibration")
apertuur (0,4...3,55) mm U: (2,2...5,0) μm
82
212545Sõelte kalibreerimine (EVS-ISO 3310-1:2017 p. 5.3.2.3 ulatuses "calibration")
apertuur (45...355) μm U: (2,2...5,0) μm
130
212570Ultrahelipaksus- ja pindepaksusmõõturite (üks piirkond, Fe või NFe) kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: (1...100) µm
70
212571Kahe mõõtepiirkonnaga (Fe + NFe) pindepaksusmõõturite kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: (1...100) µm
85
212600Laserkaugusmõõturite kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (1...5) mm70
212580Universaalse mõõtemikroskoobi kalibreerimine, kuni 2 skaalat U: (1...21) µm180
212170Lugemismikroskoobi kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: 0,02 mm50
212380Nurgamõõturite kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: 5’40
212360Nurgiku (kõrvalekalle vertikaaljoonest) kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: 20 µm54
212370Nurgiku (kõrvalekalle vertikaaljoonest haaral kuni 1000 mm) kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: 20 µm70
212470Lattloodide (1 tasapind, 1 mull) ja kaldemõõturite, jaotise väärtusega >0,01°, kalibreerimine U: (0,2...0,5) mm/m;
Lisaskaala +20%
45
212480Loodide ja kaldemõõturite kalibreerimine jaotise väärtusega ≤0,2 mm/m
või ≤0,01°; kuni 5 punkti U: (0,005...0,2) mm/m
90
212490Laserloodide kalibreerimine (horisontaalsiht kahes suunas ja olemasolul ka detektori kontroll)125
212500
Kivilaua tasapinnalisuse kalibreerimine Moody meetodil (küljepikkus kuni 1000 mm)200
212510Keevisliite kontrollmõõtevahendi kalibreerimine (kolm skaalat, iga lisanduv +20% põhihinnast)50
212610Pikkusotsmõõtude kalibreerimise põhihind kl K ja 0 (lisandub tükihind vastavalt klassile ja piirkonnale)90
212611Pikkusotsmõõtude kalibreerimise tükihind, kl K ja 0, (0,5...100) mm,
U≥[0,054²+(0,91×L)²]½ µm
25
212612Pikkusotsmõõtude kalibreerimise tükihind, kl K ja 0, (>100…500) mm,
U≥[0,28²+(1,2×L)²]½ µm
45
212660Pikkusotsmõõtude kalibreerimise põhihind kl 1 ja 2 (lisandub tükihind vastavalt klassile ja piirkonnale)45
212620Pikkusotsmõõtude kalibreerimise tükihind, kl 1 ja 2, (0,5...100) mm, U≥(0,07+0,6×L) µm15
212650Pikkusotsmõõtude kalibreerimise tükihind, kl 1 ja 2, (>100…1000) mm, U≥(0,2+2×L) µm37
RÕHUMÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt vm +20% põhihinnast; kui manomeetri kalibreerimiseks tuleb see demonteerida seadmelt, lisandub tasu ajatöö hinna alusel. Voolu/pingeväljundiga mõõtevahend +20% põhihinnast
213282Mano-, manovaakum- ja vaakummeetrite kl 1,0...4,0 vastavushindamine
(EVS-EN 837-1, -3 või GOST 2405-88 nõuetele vastavalt, tunnistusel ainult vastavushinnang, laiendmääramatuse hinnangut vastavushindamisel arvesse võetud ei ole)
27
213292Manomeetrite (osutskaalaga) kl 0,15...0,6 (sh tingskaalaga manomeetrid) kalibreerimine (kuni 5 punkti) 0,05 %≤U≤0,2 %80
213070Manomeetrite (osutskaalaga) kl 1,0...4,0 (sh. manovaakum-, vaakum-, rehvi- ja hapnikumanomeetrid) kalibreerimine (kuni 5 punkti) U≥0,2 %35
213310Manomeetrite kl 0,15...4 (numbernäiduga ja andurid näidikuga) kalibreerimine (kuni 5 punkti) 0,05 %≤U≤0,2 %80
213130Mikro- ja diferentsiaalmanomeetrite kalibreerimine (kuni 3 punkti, min 5 Pa) U≥0,2 Pa110
213240Rõhumõõtemuundurite (voolu-/pingeväljundiga) kalibreerimine (kuni 5 punkti, sh 0-punkt)
0,05 %≤U≤0,2 %
150
213250Rõhu etalonmõõtevahendid klass 0,1 või täpsemad kalibreerimine (kuni 5 punkti) 0,01 %≤U≤0,05 %240
213330Absoluutrõhu mõõtevahendite (sh. baromeetrite) kalibreerimine (kuni 3 punkti) 0,05 %≤U≤0,2 %130
213220Raskuskolbmanomeetrite kolbsilinderpaaride (0...70) MPa kalibreerimine (kolbsilinderpaari efektiivse pindala määramine viiel rõhul) 0,01 %≤U≤0,2 %400
213260Mitteautomaatsete vererõhumõõturite kalibreerimine/vastavushindamine
(EVS-EN ISO 81060-1:2012 nõuetele vastavalt) (6...7 mõõtepunkti) U≤0,1 kPa (0,6 mmHg)
Vastavushindamisel laiendmääramatuse hinnangut arvesse võetud ei ole
27
213270Automaatsete ja poolautomaatsete vererõhumõõturite kalibreerimine (kuni 3 süstoolse-diastoolse rõhu vahemikku) U≥0,3 kPa (2 mmHg)27
TEMPERATUURIMÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt (v.a. kood 214140, termokapid, ahjud, külmikud) +20% põhihinnast.
Täiendava voolu/pingeväljundiga mõõtevahend +20% põhihinnast.
214150Takistustermomeetrite (Pt) kalibreerimise põhihind kinnispunktides (Hg, H2O, Ga, Sn, Zn)
0,003 °C≤U≤0,006 °C (sisaldab kalibreerimist ühes kinnispunktis)
190
214151iga lisakinnispunkti hind (Hg, H20, Ga, Sn, Zn)150
214160Takistustermomeetrite Pt (-40…+200) °C kalibreerimise põhihind
0,008 °C≤U<0,04 °C
190
214161iga punkti hind55
214084Termomeetrite (-80…+300) °C, jv≤0,1 °C, kalibreerimine (kuni 3 punkti)150
214010Klaastermomeetrite (-40…+300) °C, jv<0,5 ºC, kalibreerimine (kuni 3 punkti)120
214015Infrapunatermomeetrite (-30…+300) °C kalibreerimine (kuni 3 punkti)95
214020Termograafilise instrumendi (-15…+120) °C kalibreerimine (kuni 5 punkti)350
214080Termomeetrite (-40…+400) °C, jv≥0,1 ºC, kalibreerimine (kuni 3 punkti)70
214085Pinnaanduriga termomeetrite (-25…+350) °C kalibreerimine (kuni 3 punkti)95
214090Temperatuurimeerikute (-40...+400) °C kalibreerimine (kuni 3 punkti)92
214110Termomeetrite, takistustermomeetrite (-40…+1100) °C kalibreerimine (kuni 3 punkti)100
214140Termokappide, ahjude, külmikute (-80…+1100) °C kalibreerimise põhihind (ühel temperatuuril, ühes ruumipunktis)110
214141iga täiendava temperatuuri hind40
214142iga täiendava ruumipunkti hind10
214180Temperatuuri kalibraatorite (-40…+1100) ºC kalibreerimine (kuni 5 punkti)240
OPTILISTE SUURUSTE MÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt, lainepikkus vm +20% põhihinnast
207024Spektrofotomeetrite, fotoelektriliste kolorimeetrite kalibreerimine (kuni 3 lainepikkust)135
207154Refraktomeetrite kalibreerimine (kuni 5 punkti)95
207222Klaaside läbipaistvusmõõturite kalibreerimine (kuni 5 punkti)62
217010Luksmeetrite kalibreerimine, kuni 10 punkti, (15…5000)lx150
217020Mootorsõiduki heitgaaside suitsususe mõõturi kalibreerimine
(kuni 5 punkti+blokeerimata/blokeeritud valgusvoo kontroll)
85
217030Värvimõõturite/mõõtude kalibreerimine, värvsuskoordinaadid X, Y, Z või L*, a*, b;* 0≤X, Y, Z≤100, (0,6≤U˂20)140
VEDELIKE JA SOOJUSENERGIA HULGA MÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt vm +20%.
Voolu/pingeväljundiga mõõtevahend +20% põhihinnast
219050Kulumõõturite t= (15...30) °C, Q = (0,03...100) m³/h kalibreerimine
(kuni 3 punkti)
170

Hinnakirja hindadele lisandub käibemaks.