Temperatuuri etalon

DEFINITSIOON

kelvin, termodünaamilise temperatuuri ühik, on 1/273,16 vee kolmikpunkti termodünaamilisest temperatuurist (13. CGPM, 1967).

SKAALA REALISEERIMINE

Eesti temperatuuri riigietaloni laboris realiseeritakse skaala mõõtepiirkonnas (‑38,8344…+419,527) °C kasutades viite temperatuuri kinnispunkti (Hg, H20, Ga, Sn ja Zn) ja etalonplaatinatakistustermomeetrite gruppi koos täppismõõtesillaga. Vt kinnitatud riigietalonide nimistut.

Vee kolmikpunkti rakk temperatuuril +0,01°C

SEADMED JA VÕIMALUSED

Kalibreerimisteenuseid osutatakse temperatuuri kinnispunktidega, etalontermomeetritega Isotech SPRT – 670SH ja Hart Scientific 5682, termostaatidega Hart Scientific 7012, Hart Scientific 7341 ja Isotech 915 ja täppismõõtesildadega ASL F700B ja MI6010.

Termomeetreid kalibreeritakse rahvusvahelise temperatuuriskaala ITS-90 järgselt temperatuuri vahemikus (-80…+420) °C laiendmääramatusega (1…160) mK.

LISAINFO

Kristjan Tammik
Telefon: 520 9495
E-post: kristjan.tammik@metrosert.ee