Pikkuse etalon

DEFINITSIOON

meeter on tee pikkus, mille valgus läbib vaakumis 1 / 299 792 458 sekundi jooksul (17. CGPM, 1983)

SKAALA REALISEERIMINE

Eesti pikkuse riigietaloni laboris realiseeritakse skaala mõõtepiirkonnas 0,5 mm kuni 1000 mm otsmõõtude abil; piirkonnas kuni 120 m kasutatakse laserinterferomeetrit. Vt kinnitatud riigietalonide nimistut.

SEADMED JA VÕIMALUSED

Otsmõõdud pikkusekomparaatoris UPC-100, millega on võimalik kalibreerida otsmõõte nimiväärtusega kuni 100mm.
Otsmõõdud pikkusekomparaatoris UPC-100, millega on võimalik kalibreerida otsmõõte nimiväärtusega kuni 100mm.

Kalibreerimisteenust osutatakse nelja otsmõõtude komplekti ja täppiskomparaatoritega UPC‑100 ja UPC‑500. Pikkusmõõtusid kalibreeritakse mõõtepingil kasutades Renishaw laserinterferomeetrit mudel ML‑10.

Kalibreeritakse standardi ISO 3650:1998(E) kohaseid K või 0 klassi otsmõõtusid vahemikus:

  • 0,5 mm kuni 100 mm laiendmääramatusega (0,05 + 0,5×L) µm
  • 100 mm kuni 500 mm laiendmääramatusega (0,2 + 0,9×L) µm
  • 500 mm kuni 1000 mm laiendmääramatusega (0,2 + 2×L) µm

ja pikkusmõõtusid vahemikus

Mõõtepink pikkusmõõtude kalibreerimiseks
Mõõtepink pikkusmõõtude kalibreerimiseks
  • 1 mm…120 m laiendmääramatusega (0,06+0,015×L) mm

LISAINFO

Holger Kruusla
Telefon: 681 4803
E-post: holger.kruusla@metrosert.ee