Massi etalon

DEFINITSIOON

kilogramm on massiühik, mis on võrdne rahvusvahelise kilogrammi prototüübi massiga (3. CGPM, 1901)

SKAALA REALISEERIMINE

Eesti massi riigietaloni laboris realiseeritakse skaala piirkonnas 1 mg kuni 50 kg, kasutades 1 kg etalonvihtide gruppi ja täppiskomparaatoreid. 1 kg etalonvihid on kalibreeritud Saksamaa rahvuslikus metroloogiainstituudis PTB.

Vt kinnitatud riigietalonide nimistut.

SEADMED JA VÕIMALUSED

Automaatkomparaator AX1006.
Automaatkomparaator AX1006.

Kalibreerimisteenust osutatakse automaatkomparaatoritega AX107H, AX1006 ja AX64004; täppiskaaludega UMT 5 ja AX504 ja etalonvihtidega.

Kalibreeritakse OIML soovituse R111-1 kohaseid vihte vahemikus E2 kuni F1 laiendmääramatusega 2 μg kuni 15 mg.

LISAINFO

Allar Pärn
Telefon: +372 5 388 9335
E-post: allar.parn@metrosert.ee