Teadus ja arendusdivisjon

Metroloogia-alane kompetents vajab pidevat täiendamist ja uuendamist, mõõtemeetodite ja ‑vahendite tehnilise arenguga kaasaskäimist. Metroserdi teadus- ja arendustegevuse põhiliseks eesmärgiks on säilitada ja arendada Eesti Vabariigi riigietalone osaledes metroloogiaprojektides ja ‑uuringutes. Meie kasutada on kõrgeim metroloogia-alane pädevus ja tipptehnoloogia kõikide huviliste tarbeks Eesti Vabariigis. Omame rikkalikku tehnilist kogemust, mis on omandatud osalemisega erinevates metroloogiaprojektides.

Pakume:

 • lühima jälgitavusahelaga täppismõõtmise ja kalibreerimise teenuseid riigietalonidega,
 • metroloogiliselt jälgitavate mõõtemeetodite väljatöötamist ja katsetamist,
 • mõõtemääramatuse hindamise algoritmide uurimist, koostamist ja hindamist,
 • täppismõõtevahendite kujundamist, konstrueerimist ja katsetamist.

SI PÕHIÜHIKUD

Loe edasi SIIT

EURAMET

Metrosert on Euroopa metroloogiainstituute ühendava assotsiatsiooni EURAMET e.V. täisliige ja ühinenud Meetrikonventsiooni raames vastastikuse tunnustamise leppega CIPM MRA. Massi, pikkuse ja elektriliste suuruste riigietalonide mõõtevõime on esindatud rahvusvahelise leppe CIPM MRA andmebaasi lisas C.

EURAMETi tehnilistes komiteedes on Eesti kontaktisikuteks Metroserdist:

 • Peaassamblee delegaat Toomas Kübarsepp
 • Peaassamblee delegaadi asendusliige Andrei Pokatilov
 • Kvaliteedi valdkonnas Piret Paas
 • Võimekuse tõstmise valdkonnas Lauri Lillepea
 • Pikkuse mõõtmise valdkonnas Maret Tamme
 • Elektriliste suuruste mõõtmise valdkonnas Andrei Pokatilov
 • Temperatuuri mõõtmise valdkonnas Kristjan Tammik
 • Massi mõõtmise valdkonnas Allar Pärn
 • Rõhu mõõtmise valdkonnas Andrii Vytvytskyi
 • Jõu mõõtmise valdkonnas Koit Uustalu
 • Tiheduse mõõtmise valdkonnas Kristjan Tammik
 • Foto- ja radiomeetria mõõtmise valdkonnas Toomas Kübarsepp.

Metrosert on osalenud 60-s EURAMET/EUROMET projektis.

EURAMET/EMPIR projektid

AS Metrosert osaleb Eesti Metroloogia Keskasutusena metroloogia arendusprogrammi EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research) projektides kestvusega 2014-2020. Hetkel võtab Metrosert osa seitsmest EURAMET/EMPIR koostööprojektis:

 • nr 15RPT04 elektrivõimsuse kvaliteediparameetrite täppismõõtmiste alal „Traceability routes for electrical power quality measurements“. Projekti eesmärk on välja töötada ning valideerida metroloogiliselt kindlustatud süsteem elektrivõimsuse ja selle kvaliteediparameetrite mõõtmiseks diskreetimismeetodil (kestvus kuni 31. mai 2019). http://tracepqm.cmi.cz/
 • nr 15SIB07 uue etalonvalgusallika väljatöötamise teemal „Future photometry based on solid-state lighting products“. Selle eesmärk on välja arendada mõõtemeetodid iganenud hõõglampidel põhinevate tehnoloogiate asendamiseks uute kaasaegsete energiasäästlike pooljuhtvalgustitega (kestvus kuni 31. mai 2019). http://photoled.aalto.fi
 • nr 16NRM02 „Pavement surface characterisation for smart and efficient road lighting“ (SURFACE). Projekti eesmärgiks on rahvusvahelistes standardites teekattematerjalide ja valgustatuse parameetrite ajakohastamine uute mõõtemeetoditega saadud tulemuste põhjal (kestvus kuni 31. mai 2020).
 • nr 17RPT03 „A digital traceability chain for AC voltage and current“ (DIG-AC). Projekti eesmärgiks on digitaalse jälgitavusahela väljatöötamine ja rakendamine vahelduvvoolu suuruste täppismõõtmisel (kestvus kuni 31. mai 2021). http://digac.gum.gov.pl/
 • nr 17FUN06 „Single‐photon sources as new quantum standards“ (SIQUST). Projekti eesmärgiks on uute kvantetalonallikate väljatöötamine, katsetamine ja nende metroloogiline hindamine (kestvus kuni 31. mai 2021).
 • nr 17NRM03 „Standards for the evaluation of the uncertainty of coordinate measurements in industry“ (EuCoM). Projekti eesmärgiks on ISO standardite töögrupi TC213 toetamine olemasolevate standardite lihtsustamiseks ja täiendamiseks 3D mõõtemasinatega tööstuslikes rakendustes sooritatavate mõõtmiste määramatuse hindamisel (kestvus kuni 31. juuni 2021).
 • nr 17RPT04 „A versatile electrical impedance calibration laboratory based on digital impedance bridges“ (VersiCal). Projekti eesmärgiks on digitaalse mõõtesilla väljatöötamine induktiivsuse ning mahtuvuse skaalade realiseerimiseks primaartasemel. (kestvus kuni 31. juuni 2021). https://sites.google.com/inrim.it/versical