Teadus ja arendusdivisjon

Metroloogia-alane kompetents vajab pidevat täiendamist ja uuendamist, mõõtemeetodite ja ‑vahendite tehnilise arenguga kaasaskäimist. Metroserdi teadus- ja arendustegevuse põhiliseks eesmärgiks on säilitada ja arendada Eesti Vabariigi riigietalone osaledes metroloogiaprojektides ja ‑uuringutes. Meie kasutada on kõrgeim metroloogia-alane pädevus ja tipptehnoloogia kõikide huviliste tarbeks Eesti Vabariigis. Omame rikkalikku tehnilist kogemust, mis on omandatud osalemisega erinevates metroloogiaprojektides.

Pakume:

  • lühima jälgitavusahelaga täppismõõtmise ja kalibreerimise teenuseid riigietalonidega,
  • metroloogiliselt jälgitavate mõõtemeetodite väljatöötamist ja katsetamist,
  • mõõtemääramatuse hindamise algoritmide uurimist, koostamist ja hindamist,
  • täppismõõtevahendite kujundamist, konstrueerimist ja katsetamist.

SI PÕHIÜHIKUD

Loe edasi SIIT