Vedelike kulu ja soojusenergia

KALIBREERIMINE

Metrosert kalibreerib veearvesteid, samuti teiste vedelike mahu mõõtmiseks kasutatavaid arvesteid.

Enamlevinud kalibreeritavad mõõtevahendid:

  • Mehaanilised, induktiivsuse ja ultraheli tööpõhimõttel veearvestid
  • Kütuste, piima, alkoholi ja muude vedelike arvestid ning arvestisüsteemid

TAATLEMINE

Metrosert taatleb külma- ja soojaveearvesteid; soojusenergia arvesteid; kütusetankureid ja vedelike mõõtesüsteeme.

JÄLGITAVUS

  • Massimõõtmised on jälgitavad Eesti Riigietaloni labori massi etalonini
  • Temperatuurimõõtmised on jälgitavad Eesti Riigietaloni labori temperatuuri etalonini
  • Rõhumõõtmised on jälgitavad Soome riigietalonlabori VTT Mikes rõhu etalonideni
  • Ajaintervalli ja sageduse mõõtmised on jälgitavad UTC ajaskaalani

Tankurite kalibraator

LISAINFO

Tallinn:
Andrii Vytvytskyi
tel 5341 8952
andrii@metrosert.ee

Koit Uustalu – kütusetankurid ja vedelike mõõtesüsteemid
tel 526 5198
koit.uustalu@metrosert.ee

Tartu:
Armin Zoo
tel 508 2621
armin.zoo@metrosert.ee