Vedelike kulu ja soojusenergia

KALIBREERIMINE

Metrosert kalibreerib veearvesteid, samuti teiste vedelike mahu mõõtmiseks kasutatavaid arvesteid ja soojusenergia mõõtevahendeid.

Enamlevinud kalibreeritavad mõõtevahendid:

  • Mehaanilised, induktiivsuse ja ultraheli tööpõhimõttel veearvestid
  • Soojusenergia mõõtevahendid
  • Kütuste, piima, alkoholi ja muude vedelike arvestid ning arvestisüsteemid

TAATLEMINE

Metrosert taatleb külma- ja soojaveearvesteid; soojusenergia arvesteid; kütusetankureid ja vedelike mõõtesüsteeme.

JÄLGITAVUS

  • Massimõõtmised on jälgitavad Eesti Riigietaloni labori massi etalonini
  • Temperatuurimõõtmised on jälgitavad Eesti Riigietaloni labori temperatuuri etalonini
  • Rõhumõõtmised on jälgitavad Soome riigietalonlabori VTT Mikes rõhu etalonideni
  • Ajaintervalli ja sageduse mõõtmised on jälgitavad UTC ajaskaalani

LISAINFO

Tallinn:

Andrii Vytvytskyi
tel 681 4822
andrii@metrosert.ee

Koit Uustalu – kütusetankurid ja vedelike mõõtesüsteemid
tel 681 4829
koit.uustalu@metrosert.ee

Tartu:
Armin Zoo
tel 730 2934
armin.zoo@metrosert.ee