Temperatuur

TEMPERATUURIMÕÕTEVAHENDITE KALIBREERIMINE

Metrosert kalibreerib termomeetreid ja termoandureid temperatuurivahemikus (-80…+700) °C, külmikuid, termokappe ja ahjusid vahemikus (-80…+1100) °C, termopaare kuni temperatuurini 1100 °C.

Enamkalibreeritavad mõõtevahendid:

  • Plaatinatakistustermomeetrid
  • Klaastermomeetrid
  • Numbernäiduga termomeetrid
  • Termopaarid
  • Infrapuna termomeetrid ja termokaamerad
  • Temperatuuri logerid ja meerikud
  • Temperatuuri kalibraatorid
  • Ahjud, termokambrid ja -kapid
  • Jahekambrid, külmkambrid ja külmkapid

Kalibreerimisteenuste hinnakiri

MÕÕTMINE

Pakume autoklaavide ja sterilisaatorite katsetamist keskkonna metroloogiliste parameetrite – temperatuuri ja rõhu mõõtmise kaudu. Teostame ka jahutatud ja külmutatud toidu transpordil ja ladustamisel kasutatavate temperatuurimeerikute ja termomeetrite perioodilist vastavuskontrolli.

Mõõdame vajadusel nii keskkonna kui pinnatemperatuuri.

Mõõteteenuste hinnakiri

JÄLGITAVUS

Temperatuurimõõtmised piirkonnas (-80…+420) °C on jälgitavad Eesti Riigietaloni labori temperatuuri etalonini.
Temperatuurimõõtmised piirkonnas (+420…+1100) °C on kuni CMI (Tšehhi metroloogiaasutuse) etalonini.

LISAINFO

Tallinn:
Kristjan Tammik
tel 520 9495
kristjan.tammik@metrosert.ee

Tartu:
Armin Zoo
tel 508 2621
armin.zoo@metrosert.ee

TEMPERATUURIMÕÕTEVAHENDITE KALIBREERIMINE RIIGIETALONI LABORIS

Temperatuurimõõtevahendeid rahvusvahelise temperatuuriskaala ITS-90 kohases vahemikus (-80…+420) °C, mõõtemääramatusega 1 mK…0,16 K, kalibreerib riigi temperatuurietaloni labor.

Kontakt:

Kristjan Tammik
tel 520 9495
kristjan.tammik@metrosert.ee