Maht

KALIBREERIMINE

Metrosert kalibreerib mahu mõõtevahendeid alates klaaskolbidest ja muudest väikestest mahumõõtudest kuni statsionaarsete mahutiteni piirkonnas 2 μl kuni 200 m³. Vastavalt vajadusele kasutatakse kalibreerimisel mahu-, massi- või geomeetrilist meetodit.

Enamlevinud kalibreeritavad mõõtevahendid:

  • Klaaskolvid, silindrid ja büretid
  • Pipett-dosaatorid
  • Metallist mahumõõdud veele ja kütusele
  • Auto- ja raudteetsisternid
  • Statsionaarsed mahutid

TAATLEMINE

Metrosert taatleb vedelike koguste (mahu) mõõtevahendeid:

  • Kütusetankurid, vedelike mõõtesüsteemid
  • Statsionaarsed silindrilised mõõtemahutid
  • Mahutite juurde kuuluvad püsitorustikud
  • Baarimõõdunõud

Metrosert teostab vedelike koguste mõõtesüsteemide vastavushindamist vastavalt direktiivile 2014/32/EL (moodul F).

MÕÕTMINE

Metrosert pakub vedelike koguse mõõtmist; mahutite, punkrite ja muude vedelike või puisteainete mahutamiseks mõeldud objektide ruumala mõõtmist nii mahu, massi kui geomeetrilisel meetodil.

JÄLGITAVUS

Mahu mõõtmised on jälgitavad kuni Eesti Riigietaloni labori massi ja temperatuuri etalonideni mahu ja massimeetodi kasutamisel ning Eesti Riigietaloni labori pikkuse etalonideni geomeetrilise meetodi kasutamisel.

LISAINFO

Tallinn:
Koit Uustalu
tel 681 4829
koit.uustalu@metrosert.ee

Tartu:
Armin Zoo
tel 730 2934
armin.zoo@metrosert.ee

Jõhvi:
Roman Fjodorov
tel 337 3060
roman.fjodorov@metrosert.ee