Füüsikalis-keemilised suurused

KALIBREERIMINE

Metrosert kalibreerib vedelike tiheduse ja aine kontsentratsiooni, pH taseme, vedelike elektrijuhtivuse, fotomeetriliste suuruste, õhu suhtelise niiskuse, müra ja gaaside sisalduse mõõtevahendeid.

Enamlevinud kalibreeritavad mõõtevahendid:

 • Tihedusmõõturid
 • Areomeetrid ja alkoholomeetrid
 • pH mõõturid
 • Vedelike elektrijuhtivuse mõõturid
 • Vees lahustunud hapnikukoguse mõõturid
 • Luksmeetrid
 • Spektrofotomeetrid
 • Fotokolorimeetrid
 • Klaaside läbipaistvuse mõõturid
 • Valgusfiltrid
 • Hügromeetrid
 • Müramõõturid
 • Mootorsõidukite heitgaaside sisalduse ja suitsususe analüsaatorid
 • Alkomeetrid

TAATLEMINE

 • Mootorsõidukite heitgaaside sisalduse analüsaatorid
 • Tõenduslikud alkomeetrid

MÕÕTMINE

Mõõdame vajadusel vedelike ja keskkonna tihedust; valgustatust; õhuniiskust; ehitiste ning seadmete vibratsiooni.

JÄLGITAVUS

 • Tiheduse mõõtmised on jälgitavad kuni Zentrum für Messen und Kalibrieren GmbH (Saksamaa) tiheduse etalonini
 • Valgustatuse mõõtmised on jälgitavad Aalto Ülikooli (Helsingi) juures asuva fotomeetriliste suuruste labori etalonideni
 • Fotomeetriliste suuruste mõõtmised on jälgitavad GUM (Poola metroloogiaasutus) etalonideni
 • Õhu suhtelise niiskuse mõõtmised on jälgitavad kuni Tartu Ülikooli Katsekoja etalonideni
 • Vedelike elektrijuhtivuse mõõtmised on massi ja mahumõõtmiste kaudu jälgitavad kuni Eesti Riigietaloni labori massi etalonini
 • pH mõõtmiste jälgitavus on tagatud akrediteeritud laborites kalibreeritud puhverlahuste kasutamisega
 • Helirõhu mõõtmised on jälgitavad kuni RISE (Rootsi rahvuslik katsetus- ja uurimisinstituut ) etalonideni
 • Gaaside sisalduse mõõtmise jälgitavus on tagatud akrediteeritud laborites kalibreeritud etalongaasisegude kasutamisega

LISAINFO

Tartu:
Indrek Odrats
tel 730 2936
indrek.odrats@metrosert.ee

Kristjan Kõrgmaa – alkomeetrid
tel 5912 5476
kristjan.korgmaa@metrosert.ee

Tallinn:
Kristjan Tammik
tel 520 9495
kristjan.tammik@metrosert.ee