Füüsikalis-keemilised suurused

KALIBREERIMINE

Metrosert kalibreerib vedelike tiheduse ja aine kontsentratsiooni, pH taseme, vedelike elektrijuhtivuse, fotomeetriliste suuruste, õhu suhtelise niiskuse, müra ja gaaside sisalduse mõõtevahendeid.

Enamlevinumad kalibreeritavad mõõtevahendid:

  • Tihedusmõõturid
  • Areomeetrid ja alkoholomeetrid
  • pH mõõturid
  • Vedelike elektrijuhtivuse mõõturid
  • Vees lahustunud hapnikukoguse mõõturid
  • Luksmeetrid
  • Spektrofotomeetrid
  • Fotokolorimeetrid
  • Klaaside läbipaistvuse mõõturid
  • Valgusfiltrid
  • Hügromeetrid
  • Müramõõturid
  • Mootorsõidukite heitgaaside sisalduse ja suitsususe analüsaatorid
  • Alkomeetrid

Kalibreerimisteenuste hinnakiri

TAATLEMINE

  • Mootorsõidukite heitgaaside sisalduse analüsaatorid
  • Tõenduslikud alkomeetrid

Taatlusteenuste hinnakiri

MÕÕTMINE

Mõõdame vajadusel vedelike ja keskkonna tihedust; valgustatust; õhuniiskust; ehitiste ning seadmete vibratsiooni.

Mõõteteenuste hinnakiri

JÄLGITAVUS

  • Tiheduse mõõtmised on jälgitavad kuni Zentrum für Messen und Kalibrieren GmbH (Saksamaa) tiheduse etalonini
  • Valgustatuse mõõtmised on jälgitavad Aalto Ülikooli (Helsingi) juures asuva fotomeetriliste suuruste labori etalonideni
  • Fotomeetriliste suuruste mõõtmised on jälgitavad GUM (Poola metroloogiaasutus) etalonideni
  • Õhu suhtelise niiskuse mõõtmised on jälgitavad kuni Tartu Ülikooli Katsekoja etalonideni
  • Vedelike elektrijuhtivuse mõõtmised on massi ja mahumõõtmiste kaudu jälgitavad kuni Eesti Riigietaloni labori massi etalonini
  • pH mõõtmiste jälgitavus on tagatud akrediteeritud laborites kalibreeritud puhverlahuste kasutamisega
  • Helirõhu mõõtmised on jälgitavad kuni RISE (Rootsi rahvuslik katsetus- ja uurimisinstituut ) etalonideni
  • Gaaside sisalduse mõõtmise jälgitavus on tagatud akrediteeritud laborites kalibreeritud etalongaasisegude kasutamisega

LISAINFO

Tallinn:
Kristjan Tammik
tel 520 9495
kristjan.tammik@metrosert.ee

Tartu:
Indrek Odrats
tel 730 2936
indrek.odrats@metrosert.ee

Kristjan Kõrgmaa – alkomeetrid
tel 5912 5476
kristjan.korgmaa@metrosert.ee