Kalibreerimine

Kalibreerimine on menetlus, mis fikseeritud tingimustel määrab kindlaks seose mõõtevahendiga saadud väärtuse ja etaloni abil realiseeritud füüsikalise suuruse vastava väärtuse vahel (§2 (1) p.6 “Mõõteseadus”).

Kalibreerimise eesmärk on tagada usaldusväärsed mõõtetulemused. Kalibreerimise korra määratleb iga organisatsioon oma vajadustest lähtuvalt.

Metrosert pakub kalibreerimisteenuseid rohkem kui 200 mõõtevahendi liigile mahu, massi, jõu, väände, geomeetriliste suuruste, rõhu, temperatuuri, soojusenergia, aja, sageduse, elektri ja vedelike kulu mõõtmise valdkonnas.

Metroserdi kalibreerimistulemuste usaldusväärsus on tagatud lühima Eestis pakutava jälgitavusahela kaudu rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi SI ühikuteni.

EAK poolt väljastatud akrediteerimistunnistusega on kinnitatud Metroserdi kalibreerimisteenuste ulatus.

NÕUETELE VASTAVUSE HINDAMINE

Kalibreerimise alaliigina pakub Metrosert nõuetele vastavuse hindamist.

Nõuetele vastavuse hindamise eesmärgiks on hinnata mõõtevahendi vastavust normdokumendis esitatud metroloogilistele parameetritele.

Vastavuse hinnang esitatakse kalibreerimistulemuste ja mõõtemääramatuse asemel või nendega paralleelselt kalibreerimistunnistusel.

Normdokumendiks võib olla rahvusvaheline standard, tootja spetsifikatsioon, kliendi poolt mõõtevahendile esitatavad nõuded vms.

MÕÕTEVALDKONNAD