Digitembeldamine Metroserdis

Digitembeldamine AS-is Metrosert

AS Metrosert kasutab valitud dokumentide kinnitamiseks elektroonse dokumendi kinnitamist kasutades SK ID Solutions AS  E-templi teenust või kliendi soovil käsitsi allkirjastamist.

Digitaalne tempel annab kinnituse, et AS Metrosert on seotud konkreetse digitaalse dokumendiga ning dokumenti ei ole vahepeal muudetud.

Digitembeldatud originaaldokument asub digitempli konteineris.

Konteinerist väljavõetud dokumenti tuleb suhtuda kui konteineris asuva dokumendi koopiasse.

Metrosert lisab digitembeldatud dokumendile ka selgitavad põhjendused, mille alusel see dokument on digitembeldatud ja kes ning millal on selleks loa andnud (näiteks kalibreerimistunnistuse digitembeldamise eelduseks on nii vastava mõõtevahendi kalibreerija kui ka mõõtmise eest vastutava isiku elektrooniline kinnitus ettevõttesiseses dokumentide kinnitamise tarkvarakeskkonnas).

Digitembeldatud tunnistuse näidis on alla laetav SIIT:

2018 (.bdoc),
alates august 2019 (.asice)