Erimõõtmised

Metroserdi eri- ja täppismõõtevahendid võimaldavad mõõta seadmete, detailide või muude objektide metroloogilisi parameetreid. Sooritatavate mõõtmiste ulatus ja meetod valitakse ja kooskõlastatakse Metroserdi spetsialistidega. Teostatud mõõtmiste kohta väljastatakse mõõteprotokoll, mis sisaldab mõõdetava objekti, kasutatud mõõtevahendite ja meetodi kirjeldust ning mõõtmise tulemusi koos mõõtemääramatuse hinnanguga.

Mõõteteenuste hinnakiri

Enamlevinud erimõõtmised ja katsetused

 • Detailide, seadmete või muude objektide lineaarmõõtmete, ümaruse, silindrilisuse, pindade sirgsuse ja tasapinnalisuse mõõtmine
 • Objektide geomeetriliste parameetrite mõõtmine 3D (kolme dimensiooni) mõõtemasinal
 • Objektide massi mõõtmine milligrammist 60 tonnini
  • Sõidukite kaalumine
 • Mahutite, punkrite ja muude vedelike või puisteainete mahutamiseks mõeldud objektide ruumala mõõtmine
 • Temperatuurimõõtmised -80 kuni +1100 °C
 • Pöörlemiskiiruse mõõtmine
 • Elektriliste parameetrite mõõtmine
 • Autoklaavide ja sterilisaatorite katsetamine keskkonna metroloogiliste parameetrite – temperatuuri ja rõhu mõõtmise kaudu
 • Jahutatud ja külmutatud toidu transpordil ja ladustamisel kasutatavate temperatuurimeerikute ja termomeetrite perioodiline vastavuskontroll
 • Taksomeetrite kohandamine ning taksomeetrite parameetrite katsetused
 • Rõhu mõõtmine, rõhuklappide avanemise ning sulgumise ning rõhureleede reageerimise rõhu määramine

Metrosert on EAK poolt akrediteeritud kui katselabor, teostamaks mõõtmisi ja katsetusi temperatuuri, massi, vedelike mahu, pikkuse valdkonnas.

Võta ühendust

Mõõtevaldkonnad:

Lisainfo

Lauri Lillepea
Telefon: 521 3246
E-post: lauri.lillepea@metrosert.ee