Special measurements

Ümarsuse mõõtemasin
Ümarsuse mõõtemasin

Special and precision measuring instruments of AS Metrosert allow measurements of metrological parameters of devices, components and other objects. The method and scope of measurements are coordinated with the specialists of Metrosert.

For the performed measurements a measurement report is issued. It contains a description of a measured object, measuring instruments used, method and measurement results with the measurement uncertainty estimation.

Most common special measurements and tests

 • Linear, roundness and cylindricity measurements of components, devices and other objects. Surface straightness and flatness measurements.
 • Measurement of geometric parameters of an object with a 3D (three dimensional) measuring machine.
 • Measurement of the mass of objects from milligram to 60 tons.
  • Weighing vehicles.
 • Volume measurement of capacity measures, bunkers and other objects foreseen for storing liquids or bulk materials.
 • Temperature measurements from –80 to +1100 °C.
 • Measurement of the rotational speed.
 • Measurement of electrical parameters.
 • Testing autoclaves and sterilisers via measurement of such metrological parameters as temperature and pressure.
 • Periodic compliance verification of temperature displaying measuring instruments and thermometers used when transporting and storing chilled and frozen food.
 • Adjusting taximeters and testing the parameters of taximeters.
 • Measurement of pressure, determining the response pressure of opening and closing of pressure relief valves and pressure relays.
3D mõõtemasin
3D mõõtemasin

Metrosert is accredited by EAC as a testing laboratory for carrying out temperature, mass, liquid volume and length measurements and tests.

Metroserdi eri- ja täppismõõtevahendid võimaldavad mõõta seadmete, detailide või muude objektide metroloogilisi parameetreid. Sooritatavate mõõtmiste ulatus ja meetod valitakse ja kooskõlastatakse Metroserdi spetsialistidega. Teostatud mõõtmiste kohta väljastatakse mõõteprotokoll, mis sisaldab mõõdetava objekti, kasutatud mõõtevahendite ja meetodi kirjeldust ning mõõtmise tulemusi koos mõõtemääramatuse hinnanguga.

Mõõteteenuste hinnakiri

Enamlevinud erimõõtmised ja katsetused

 • Detailide, seadmete või muude objektide lineaarmõõtmete, ümaruse, silindrilisuse, pindade sirgsuse ja tasapinnalisuse mõõtmine
 • Objektide geomeetriliste parameetrite mõõtmine 3D (kolme dimensiooni) mõõtemasinal
 • Objektide massi mõõtmine milligrammist 60 tonnini
  • Sõidukite kaalumine
 • Mahutite, punkrite ja muude vedelike või puisteainete mahutamiseks mõeldud objektide ruumala mõõtmine
 • Temperatuurimõõtmised -80 kuni +1100 °C
 • Pöörlemiskiiruse mõõtmine
 • Elektriliste parameetrite mõõtmine
 • Autoklaavide ja sterilisaatorite katsetamine keskkonna metroloogiliste parameetrite – temperatuuri ja rõhu mõõtmise kaudu
 • Jahutatud ja külmutatud toidu transpordil ja ladustamisel kasutatavate temperatuurimeerikute ja termomeetrite perioodiline vastavuskontroll
 • Taksomeetrite kohandamine ning taksomeetrite parameetrite katsetused
 • Rõhu mõõtmine, rõhuklappide avanemise ning sulgumise ning rõhureleede reageerimise rõhu määramine

Metrosert on EAK poolt akrediteeritud kui katselabor, teostamaks mõõtmisi ja katsetusi temperatuuri, massi, vedelike mahu, pikkuse valdkonnas.

Võta ühendust

Mõõtevaldkonnad:

Lisainfo

Lauri Lillepea
Telefon: 521 3246
E-post: lauri.lillepea@metrosert.ee