Volume

CALIBRATION

AS Metrosert calibrates measuring instruments that measure volume starting from glass flasks and other small volume measures to stationary containers in the range from 2 μl to 200 m³. Volume, mass or geometric method can be used for calibration as necessary.

The most common calibrated measuring instruments are:

 • glass flasks and burettes;
 • pipettes;
 • metal volume measures for water and fuel;
 • road and rail tanks;
 • stationary tanks.

VERIFICATION

AS Metrosert verifies measuring instruments that measure the quantity (volume) of liquids:

 • fuel dispensers;
 • liquid measuring systems.

AS Metrosert performs conformity assessment of the measuring systems of liquid quantities in accordance with Directive 2014/32/EU (module F).

MEASUREMENT

AS Metrosert offers measurement of the quantity of liquids; the measurement of volume of containers, bunkers and other objects intended to accommodate liquids or bulk materials, both by volume, mass and geometric method.

TRACEABILITY

The measurements of volume are traceable to the measurement standards of mass and temperature of the Estonian national measurement standard laboratory in case volume and mass method is used and to the measurement standards of length of the Estonian national measurement standard laboratory in case geometric method is used.

KALIBREERIMINE

Metrosert kalibreerib mahu mõõtevahendeid alates klaaskolbidest ja muudest väikestest mahumõõtudest kuni statsionaarsete mahutiteni piirkonnas 2 μl kuni 200 m³. Vastavalt vajadusele kasutatakse kalibreerimisel mahu-, massi- või geomeetrilist meetodit.

Enamlevinud kalibreeritavad mõõtevahendid:

 • Mõõtesilindrid ja -kolvid
 • Pipett-dosaatorid
 • Metallist mahumõõdud veele ja kütusele
 • Auto- ja raudteetsisternid
 • Statsionaarsed mahutid

TAATLEMINE

Metrosert taatleb vedelike koguste (mahu) mõõtevahendeid:

 • Kütusetankurid, vedelike mõõtesüsteemid
 • Statsionaarsed silindrilised mõõtemahutid
 • Mahutite juurde kuuluvad püsitorustikud

Metrosert teostab vedelike koguste mõõtesüsteemide vastavushindamist vastavalt direktiivile 2014/32/EL (moodul F).

MÕÕTMINE

Metrosert pakub vedelike koguse mõõtmist; mahutite, punkrite ja muude vedelike või puisteainete mahutamiseks mõeldud objektide ruumala mõõtmist nii mahu, massi kui geomeetrilisel meetodil.

JÄLGITAVUS

Mahu mõõtmised on jälgitavad kuni Eesti Riigietaloni labori massi ja temperatuuri etalonideni mahu ja massimeetodi kasutamisel ning Eesti Riigietaloni labori pikkuse etalonideni geomeetrilise meetodi kasutamisel.

LISAINFO

Tallinn:
Koit Uustalu
mob 526 5198
koit.uustalu@metrosert.ee

Tartu:
Armin Zoo
mob 508 2621
armin.zoo@metrosert.ee

Jõhvi:
Roman Fjodorov
mob 5912 6504
roman.fjodorov@metrosert.ee