Temperature

CALIBRATION OF MEASURING INSTRUMENTS THAT MEASURE TEMPERATURE

AS Metrosert calibrates thermometers and temperature sensors in the temperature range of (-80…+700) °C, refrigerators, thermal cabinets and ovens in the temperature range of (-80…+1100) °C, thermocouples up to 1100 °C.

The most common calibrated measuring instruments are:

 • platinum resistance thermometers;
 • glass thermometers;
 • digital thermometers;
 • thermocouples;
 • infrared thermometers and thermal cameras;
 • temperature data loggers and displaying measuring instruments;
 • temperature calibrators;
 • stoves, thermal chambers and cabinets;
 • cold chambers, refrigerating rooms and refrigerators.

MEASUREMENT

We offer testing of autoclaves and sterilisers via environmental metrological parameters – temperature and pressure measurement. We also carry out periodic compliance verification of temperature displaying measuring instruments and thermometers used when transporting and storing chilled and frozen food.

If necessary, we measure the environment as well as surface temperature.

TRACEABILITY

The measurements of temperature in the range of (-80…+420) °C are traceable to the measurement standard of the Estonian national measurement standard laboratory.

The measurements of temperature in the range of (+420…+1100) °C are traceable to the measurement standard of CMI (Czech metrology authority).

CALIBRATION OF MEASURING INSTRUMENTS THAT MEASURE TEMPERATURE IN THE NATIONAL MEASUREMENT STANDARD LABORATORY

Measuring instruments that measure temperature in the range of (-80…+420) °C according to an international temperature scale ITS-90, with measurement uncertainty of 1 mK…0.16 K are calibrated by the national temperature measurement standard laboratory.

TEMPERATUURIMÕÕTEVAHENDITE KALIBREERIMINE

Metrosert kalibreerib termomeetreid ja termoandureid temperatuurivahemikus (-80…+700) °C, külmikuid, termokappe ja ahjusid vahemikus (-80…+1100) °C, termopaare kuni temperatuurini 1100 °C.

Enamlevinud kalibreeritavad mõõtevahendid:

 • Plaatinatakistustermomeetrid
 • Klaastermomeetrid
 • Numbernäiduga termomeetrid
 • Termopaarid
 • Infrapuna termomeetrid ja termokaamerad
 • Temperatuuri logerid ja meerikud
 • Temperatuuri kalibraatorid
 • Ahjud, termokambrid ja -kapid
 • Jahekambrid, külmkambrid ja külmkapid

MÕÕTMINE

Pakume autoklaavide ja sterilisaatorite katsetamist keskkonna metroloogiliste parameetrite – temperatuuri ja rõhu mõõtmise kaudu. Teostame ka jahutatud ja külmutatud toidu transpordil ja ladustamisel kasutatavate temperatuurimeerikute ja termomeetrite perioodilist vastavuskontrolli.

Mõõdame vajadusel nii keskkonna kui pinnatemperatuuri.

JÄLGITAVUS

Temperatuurimõõtmised piirkonnas (-80…+420) °C on jälgitavad Eesti Riigietaloni labori temperatuuri etalonini.
Temperatuurimõõtmised piirkonnas (+420…+1100) °C on kuni CMI (Tšehhi metroloogiaasutuse) etalonini.

Mittekontaktsete-termomeetrite-kalibraator_ja-infrapuna-mittekontaktne-laser-termomeeterKuivplokk kalibraator

LISAINFO

Tallinn:
Marten Jaanimets
mob 5304 2922
marten.jaanimets@metrosert.ee

Tartu:
Armin Zoo
mob 508 2621
armin.zoo@metrosert.ee

TEMPERATUURIMÕÕTEVAHENDITE KALIBREERIMINE RIIGIETALONI LABORIS

Temperatuurimõõtevahendeid rahvusvahelise temperatuuriskaala ITS-90 kohases vahemikus (-80…+420) °C, mõõtemääramatusega 1 mK…0,16 K, kalibreerib riigi temperatuurietaloni labor.

Kontakt:

Kristjan Tammik
mob 520 9495
kristjan.tammik@metrosert.ee