Metroserdi metroloogiateenuste ulatuse laiendus.

Lugupeetud kliendid!

Oktoobris väljastas EAK meile akrediteerimistunnistuse K001 värske lisa.

Teenuste täpne võimekus on kirjas akrediteeringu lisas.

 

Toome välja mõned teenused, mis on päris uued või saanud mõõtepiirkonna/kalibreerimisvõime osas laienduse.

Päris uus teenus, mis on nüüd akrediteeritud, on CO2 mõõturite kalibreerimine: mõõtepiirkond (200…10000) ppm.

Mõõtepiirkonna osas on laienenud:

  • termomeetrite kalibreerimine madalatel temperatuuridel, lisandunud on temperatuuripunkt  -196 °C
  • termokaamerate kalibreerimine, lisandunud on mõõtepiirkond +120 °C…+500 °C
  • kohapeal Jõhvi laboris on võimalik kalibreerida termomeetreid nüüd ka piirkonnas +200 °C…+350 °C
  • jõuandurite ja katsemasinate akrediteeritud ulatus algab nüüdsest 1 N-st

Suhtelise õhuniiskuse mõõturite mõõtepiirkond on veidi laienenud: suhteline niiskus alates 5 %rh, temperatuuri vahemik suhtelise niiskuse mõõtmisel 10 °C…60 °C.
Oluline on, et ka kalibreerimis- ja mõõtevõime on siin nüüdsest parem. Kasutades niiskusgeneraatorit jääb see vahemikku (0,6…2,3) %rh

AS Metrosert