Structure of the company

BOARD

Ege MetsandiNõukogu esimees
Regina RaukasNõukogu liige (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium)
Sven MatsNõukogu liige (AS Matek)