Nimemärgised

Väärismetalltoodete seaduse järgi on nimemärgis Eestis kohustuslik märgis. Valmistaja (juveliir või tootmisettevõte) ja maaletooja peab kandma oma nimemärgise igale valmistatud või maale toodud väärismetalltootele. Nimemärgis näitab, milline valmistaja või sissevedaja on vastutav väärismetalltoote nõuetele vastavuse eest. Nimemärgise kannab tootele selle omanik või volitatud isik. Nimemärgiseks võib olla täht, täheühend või märk, mis on selgesti eristatav teistest nimemärgistest ning mis on kantud nimemärgiste riiklikku registrisse. Lisainfo nimemärgise registreerimine.Nimemärgis pressitakse või süvistatakse laseriga. Nimemärgise kopeerimine mudelilt valu- või mõne muu kopeeriva tootmistehnoloogiaga on keelatud.

Toodete märgistamiseks võib kasutada ühitatud nime- ja proovimärgist:

Nimemärgis võib olla ühitatud aastamärgisega:

Eesti Proovikoda pakub nimemärgisega märgistamise teenust.
Toote märgistamisel kasutatakse mehaanilist või lasermärgistust. Reeglina märgistatakse toode mehaanilises märgistuspingis, millega on tagatud märgise optimaalne sügavus ja loetavus. Pingis kasutatakse tööelemendina nimemärgise omanikule kuuluvat märgitsat. Kui toodet ei ole võimalik või otstarbekas märgistada mehaaniliselt, kasutatakse programmjuhtimisega laserseadet. Märgiste kujutisi säilitatakse digitaalselt.

Mehaanilise märgistamise pink
Lasegraveerimise seade