Info ettevõtjale

INFO VÄÄRISMETALLTOODETE KÄITLEJALE

Kuidas alustada tegevust

 • Tegevusluba on vajalik, kui ettevõte tegevusaladeks on järgmised:

  • pandimaja teenuse osutamine;

  • väärismetalli, väärismetalltoodete või vääriskivide kokkuost või hulgimüük.

 • Väärsmetalltoodete valmistaja ja sissevedaja peab olema registreeritud nimemärgiste riiklikus registris (nimemärgiste registreerimine)
 • Toodet võib väärismetalltootena müügiks pakkuda, kui see vastab seadusandluse nõuetele ja on märgistatud seaduses ettenähtud kohustuslike märgistega

Vastutus toote nõuetele vastavuse eest lasub tooteid sissevedaval, valmistaval või müüval ettevõttel.

Piirangud väärismetalltoodete jaemüügil

Väärismetalltoodete jaemüük ei ole lubatud:

 • Turul
 • Tänavakaubanduses
 • Avalikul üritusel, välja arvatud üritused, kus väärismetalltoodete jaemüük on ürituse eesmärk
 • Kioskis, välja arvatud ehitises asuvas kioskis
 • Koduukselepingute kaudu

Nõuded dokumentidele ja teabe andmisele väärismetalltoodete jae- ja hulgimüügil:

 • Väärismetalltoote mass esitatakse vähemalt grammi kümnendikkohani
 • Väärismetalltoodete jaemüügil peab müüja andma ostjale väärismetalltoote eest maksmist tõendava dokumendi ja hulgimüügi saatedokumendi, mis sisaldab vähemalt järgmist teavet väärismetalltoote kohta:
  • Väärismetalltoote nimetus
  • Väärismetalltoote valmistamiseks kasutatud väärismetalli nimetus ja proov
  • Väärismetalltoote mass

Väärismetalltoodete seaduses kehtestatud nõuetele jälgimise üle teostavad riiklikku järelevalvet järgmised riigiorganid: