Ekspertiisid

Katselaboris Eesti Proovikoda teostatakse väärismetallide ja vääriskividega seotud ekspertiise. Eesti Proovikoja eksperdid vastavad väärismetalltoodete seaduses sätestatud nõuetele. Gemmoloogia laboris töötab sertifitseeritud ekspert.

Eesti Proovikoja poolt väljastatud tunnistuste ja/või tootekirjelduste autentsuse kontrollimiseks kasutage kodulehe ülaservas olevat OTSI funktsiooni, sisestades otsinguribale dokumendi numbri ning vajutades seejärel nupule OTSI.

Ekspertiisiakt

Ekspertiisi käigus annab ekspert hinnangu: toote valmistamiseks kasutatud materjalide kohta, tootel avastatud defektide kohta, tootele kantud märgistuse kohta, nikli tootelt eraldumise kohta. Ekspertiisi otsus vormistatakse ekspertiisiaktiga. Võimalik on ekspertiisi akti tõlge inglise või vene keelde.

 

Toote kirjeldus

Ekspert analüüsib toote valmistamiseks kasutatud materjali, kirjeldab tootele kantud märgistust ja määrab kasutatud ehtes kivi, kivi arvutusliku massi, kivi päritolu. Andmete alusel vormistatakse dokument, mis sisaldab ehte kirjeldust ja kvaliteedi analüüsi aruannet.

Toote kirjelduse lihtsustatud variant vormistatakse etiketi kujul.
Etiketile kantakse toote kohta järgmine info:

  • toote nimetus
  • toote mass
  • toote valmistamiseks kasutatud väärismetalli nimi ja proov, andmed dekoratiivse katte kohta.
  • tootele kinnitatud kivi nimetus koos selle päritoluga (looduslik, looduslik parandatud, sünteetiline), kivi mass karaatides, kivi lihvitüüp. Teemandi korral lisatakse selle puhtuse ja värvuse karakteristikud.

Etiketid vormistatakse valgele lamineeritud paberile (etikett on vitriini valgustusele vastupidav) laiusega 12 mm ja pikkusega 80-90 mm, sõltuvalt info mahust.

Etikett kinnitatakse tootele ja plommitakse Eesti Vabariigi kontrollmärgisega.

Etiketi kujunduse näidised (eesti ja inglise keeles):

 

Ehtekivi identifitseerimistunnustus

Ekspert määrab kivi nime, kivi massi, kivi päritolu (kas kivi on looduslik või sünteetiline, kas on tehtud mingeid kivi parandusi). Ekspert kalibreerib teemanti 4 “C” süsteemi järgi: mass (ct), puhtus, värvus, lihv (lihvi tüüp, lihvi kvaliteet ja kivi proportsioonid). Andmete alusel vormistatakse ehtekivi identifitseerimistunnistus.

Toote kirjeldusi ning ehtekivi identifitseerimistunnistust on võimalik tellida eesti või inglise keeles.

Väärismetalltoote hindamine

Toote valmistamiseks kasutatud metalli ning tootele kinnitatud vääriskivide ekspertiiside alusel on võimalik tellida toote hindamist. Väärismetalltoote hindamisaktis on viidatud toote valmistamiseks kasutatud materjalide (väärismetall ja vääriskivid) maailmaturuhind, toote pantimise (Eesti pandimajade kaudu) hind, kasutatud tootena realiseerimise hind, uue tootena Eesti jaekaubandusvõrgu kaudu soetamise hind ning toote kindlustuse hind. Hindamisakt väljastatakse eesti keeles.