Tallinna Vesi AS

Põhja- ja pinnavee võtt ning puhastamine joogiveeks. Joogivee tarnimine Tallinna ja lähiümbruse teeninduspiirkonna tarbijatele. Reo- ja sadevee kogumine ja puhastamine. Klienditeenindus ettenähtud teenuste tagamiseks.

Akrediteerija: EAK
Standard: OHSAS 18001:2007
Tegevuspiirkond: Ädala 10, 10614 Tallinn, Ülemiste Veepuhastusjaam (Järvevana tee 3, 10132 Tallinn), Paljassaare Reoveepuhastusjaam (Paljassaare põik 14, 10313 Tallinn)
Staatus: Kehtiv
Välja antud: 01.07.2017
Kehtib kuni: 30.06.2020
Esmasertifitseerimine: 01.07.2017