Tallinna Vesi AS

Põhja- ja pinnavee võtt ning puhastamine joogiveeks. Joogivee tarnimine Tallinna ja lähiümbruse teeninduspiirkonna tarbijatele. Reo- ja sadevee kogumine ja puhastamine. Klienditeenindus ettenähtud teenuste tagamiseks.

Akrediteerija: EAK
Standard: ISO 14001:2015
Tegevuspiirkond: Tallinn
Staatus: Kehtiv
Välja antud: 01.07.2017
Kehtib kuni: 30.06.2020
Esmasertifitseerimine: 01.07.2017