Tallinna Vesi AS

Põhja- ja pinnavee võtt ning puhastamine joogiveeks. Joogivee tarnimine Tallinna ja lähiümbruse teeninduspiirkonna tarbijatele. Reo- ja sadevee kogumine ja puhastamine. Klienditeenindus ettenähtud teenuste tagamiseks.

Akrediteerija:
EAK
Standard:
ISO 9001:2015
Asukoht:
Ädala 10, 10614 Tallinn, Ülemiste Veepuhastusjaam (Järvevana tee 3, 10132 Tallinn), Paljassaare Reoveepuhastusjaam (Paljassaare põik 14, 10313 Tallinn)
Staatus:
Kehtiv
Välja antud:
19.10.2020
Kehtib kuni:
30.06.2023
Esmasertifitseerimine:
01.07.2017