Tallinna Keskkonnaamet

Avalik haldus

Akrediteerija: EAK
Standard: EMAS 1221:2009
Tegevuspiirkond: Tallinn
Staatus: Kehtiv
Välja antud: 12.09.2017
Kehtib kuni: 11.09.2019
Esmasertifitseerimine: 04.09.2015