Securitas Eesti AS

Turvateenuse osutamine (tehniline valve, mehitatud valve); juhtimiskeskuse pidamine; valveseadmestiku ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemide projekteerimine, paigaldus ja hooldus ning turva- ja tuleohutuskoolitus.

Akrediteerija: EAK
Standard: ISO 14001:2015
Tegevuspiirkond: Tallinn, tegevuskohad üle Eestis
Staatus: Kehtiv
Välja antud: 30.08.2017
Kehtib kuni: 29.08.2020
Esmasertifitseerimine: 30.08.2011