Riigimetsa Majandamise Keskus

Metsa majandamine

Akrediteerija: EAK
Standard: PEFC
Tegevuspiirkond: Tallinn
Staatus: Kehtiv
Välja antud: 29.11.2015
Kehtib kuni: 28.11.2020
Esmasertifitseerimine: 29.11.2010