Patendiamet

Tööstusomandiga seotud avalduste käsitlemine ning seonduvate registrite pidamine, nõustamine ja teavitamine.

Akrediteerija:
EAK
Standard:
ISO 9001:2015
Asukoht:
Tallinn
Staatus:
Kehtiv
Välja antud:
21.10.2019
Kehtib kuni:
20.10.2022
Esmasertifitseerimine:
21.10.2019