ESRO AS

Soojusenergia tootmine, jaotamine ja müümine. Elektrienergia jaotamine ja müümine. Ehitusprojektide juhtimine. Tehnosüsteemide hooldamine

Akrediteerija: EAK
Standard: ISO 9001:2015
Tegevuspiirkond: Viljandi
Staatus: Kehtiv
Välja antud: 10.12.2017
Kehtib kuni: 09.12.2020
Esmasertifitseerimine: 10.12.2008