Elektritsentrum AS

Kõrge- ja madalpinge elektriõhuliinide ja -kaabelliinide ehitus, alajaamade ehitus, elektripaigaldiste montaaž, projekteerimine, kontroll, käit ja hooldus, välisvalgustussüsteemide ehitus ja teenindus

Akrediteerija:
EAK
Standard:
OHSAS 18001:2007
Asukoht:
Tallinn, Tartu, Kiling-Nõmme
Staatus:
Kehtiv
Välja antud:
05.04.2017
Kehtib kuni:
04.04.2020
Esmasertifitseerimine:
05.04.2014