Elektritsentrum AS

Kõrge- ja madalpinge elektriõhuliinide ja -kaabelliinide ehitus, alajaamade ehitus, elektripaigaldiste montaaž, projekteerimine, kontroll, käit ja hooldus, välisvalgustussüsteemide ehitus ja teenindus

Akrediteerija:
EAK
Standard:
ISO 45001:2018
Asukoht:
Tallinn, Tartu, Kiling-Nõmme
Staatus:
Kehtiv
Välja antud:
05.04.2020
Kehtib kuni:
04.04.2023
Esmasertifitseerimine:
05.04.2014