Elektritsentrum AS

Kõrge- ja madalpinge elektriõhuliinide ja -kaabelliinide ehitus, alajaamade ehitus, elektripaigaldiste montaaž, projekteerimine, kontroll, käit ja hooldus, välisvalgustussüsteemide ehitus ja teenindus

Akrediteerija: EAK
Standard: OHSAS 18001:2007
Tegevuspiirkond: Tallinn, Tartu, Kiling-Nõmme
Staatus: Kehtiv
Välja antud: 05.04.2017
Kehtib kuni: 04.04.2020
Esmasertifitseerimine: 05.04.2014