Elektritsentrum AS

Kõrge- ja madalpinge elektriõhuliinide ja -kaabelliinide ehitus; alajaamade ehitus; elektripaigaldiste montaaž, projekteerimine, kontroll, käit ja hooldus; välisvalgustussüsteemide projekteerimine, ehitus ja teenindus

Akrediteerija:
EAK
Standard:
ISO 45001:2018
Asukoht:
Tallinn, Tartu, Kiling-Nõmme
Staatus:
Kehtiv
Välja antud:
05.04.2023
Kehtib kuni:
04.04.2025
Esmasertifitseerimine:
05.04.2014