Elektritsentrum AS

Kõrge- ja madalpinge elektriõhuliinide ja -kaabelliinide ehitus; alajaamade ehitus; elektripaigaldiste montaaž, projekteerimine, kontroll, käit ja hooldus; välisvalgustussüsteemide projekteerimine, ehitus ja teenindus

Akrediteerija:
EAK
Standard:
ISO 14001:2015
Asukoht:
Tallinn, Tartu, Kilingi-Nõmme
Staatus:
Kehtiv
Välja antud:
24.03.2023
Kehtib kuni:
04.04.2024
Esmasertifitseerimine:
15.05.2000