A.L.A.R.A. AS

1) Paldiski endise tuumaobjekti ja Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla haldamine ja dekomissioneerimine; 2) Eestis tekkivate radioaktiivsete jäätmete vastuvõtmine nende käitlemiseks ja ladustamiseks Paldiski vaheladustuspaigas; 3) radioaktiivsete jäätmete käitlemise alaste projektide väljatöötamine ja rakendamine; 4) teenuste osutamine radioaktiivsuse ja radioaktiivse saaste mõõtmise ning radioaktiivse saaste desaktiveerimise valdkondades.

Akrediteerija: EAK
Standard: ISO 14001:2015
Tegevuspiirkond: Paldiski
Staatus: Kehtiv
Välja antud: 22.11.2017
Kehtib kuni: 21.11.2020
Esmasertifitseerimine: 22.11.2011