A.L.A.R.A. AS

1) Paldiski endise tuumaobjekti ja Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla haldamine ja dekomissioneerimine; 2) Eestis tekkivate radioaktiivsete jäätmete vastuvõtmine nende käitlemiseks ja ladustamiseks Paldiski vaheladustuspaigas; 3) radioaktiivsete jäätmete käitlemise alaste projektide väljatöötamine ja rakendamine; 4) teenuste osutamine radioaktiivsuse ja radioaktiivse saaste mõõtmise ning radioaktiivse saaste desaktiveerimise valdkondades.

Akrediteerija:
EAK
Standard:
ISO 14001:2015
Asukoht:
Paldiski
Staatus:
Kehtiv
Välja antud:
22.11.2020
Kehtib kuni:
21.11.2023
Esmasertifitseerimine:
22.11.2011