Sertifitseeritud ettevõtted

Firma Akrediteerija Standard Tegevusala Kehtib kuni Staatus
Panamir OÜ EAK ISO 22000:2018 Kakaoubade käitlemine ja müük. Kakaoubadest toodete tootmine ja müük. 17.08.2026 Kehtiv Näita
Pihla Grupp OÜ EAK ISO 14001:2015 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus 06.08.2026 Kehtiv Näita
Pihla Grupp OÜ EAK ISO 9001:2015 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus 06.08.2026 Kehtiv Näita
Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus EAK ISO 9001:2015 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamise ja haldamise teenused 09.05.2026 Kehtiv Näita
Foodexpert OÜ EAK ISO 22000:2018 Eritemperatuuri vajava ja eritemperatuuri mittevajava toidu vahendamine 10.04.2026 Kehtiv Näita
Via Express OÜ EAK ISO 14001:2015 Tavatemperatuuril, jahutatud ja külmutatud toidukaupade ning teiste kaupade transport. Tavarežiimil pakendatud toidu ja teiste kaupade ning toidupakendi ladustamisteenused. 15.12.2025 Kehtiv Näita
Via Express OÜ EAK ISO 9001:2015 Tavatemperatuuril, jahutatud ja külmutatud toidukaupade ning teiste kaupade transport. Tavarežiimil pakendatud toidu ja teiste kaupade ning toidupakendi ladustamisteenused. 15.12.2025 Kehtiv Näita
Verston Holding OÜ EAK ISO 14001:2015 Teede ja rajatiste ehituse, remondi, korrashoiu, teedeehituse projektijuhtimise, projekteerimise, teeprojektide ekspertiisi, tee-ehitusmaterjalide tootmise ja liikluskorraldusvahendite paigaldamise ärijuhtimine ja juhtimisnõustamine. 07.12.2025 Kehtiv Näita
Verston Holding OÜ EAK ISO 9001: 2015 Teede ja rajatiste ehituse, remondi, korrashoiu, teedeehituse projektijuhtimise, projekteerimise, teeprojektide ekspertiisi, tee-ehitusmaterjalide tootmise ja liikluskorraldusvahendite paigaldamise ärijuhtimine ja juhtimisnõustamine. 07.12.2025 Kehtiv Näita
Verston OÜ EAK ISO 45001:2018 Teede ja rajatiste ehitus, remont ja hooldus. Teede ehituse projektijuhtimine, projekteerimine ja teeprojektide ekspertiis. Tee-ehitusmaterjalide tootmine. Liikluskorraldusvahendite paigaldamine. 07.12.2023 Kehtiv Näita
Verston OÜ EAK ISO 14001:2015 Teede ja rajatiste ehitus, remont ja hooldus. Teede ehituse projektijuhtimine, projekteerimine ja teeprojektide ekspertiis. Tee-ehitusmaterjalide tootmine. Liikluskorraldusvahendite paigaldamine. 07.12.2023 Kehtiv Näita
Verston OÜ EAK ISO 9001:2015 Teede ja rajatiste ehitus, remont ja hooldus. Teede ehituse projektijuhtimine, projekteerimine ja teeprojektide ekspertiis. Tee-ehitusmaterjalide tootmine. Liikluskorraldusvahendite paigaldamine. 07.12.2023 Kehtiv Näita
Saare Kala Tootmine OÜ EAK ISO 22000:2018 Kala töötlemine, kalatoodete valmistamine ja pakendamine. 11.12.2023 Kehtiv Näita
Wolf Group OÜ EAK Kinnispakk (e-märgis) Ehituskeemiatoodete pakendaminevahemikus 50 g kuni 10 kg ja 50 ml kuni 10 l 25.06.2024 Kehtiv Näita
Stricto Project OÜ EAK ISO 9001: 2015 Sildade, teede ja muude rajatiste arhitektuurne ja insenertehniline projekteerimine, uuringute ja eksperthinnangute koostamine ning ehitustegevuse juhtimine 31.07.2025 Kehtiv Näita
Tehnoplast AS EAK ISO 9001:2015 Polüetüleenist pakendite tootearendus, tootmine ja müük 30.04.2025 Kehtiv Näita
Tehnoplast AS EAK ISO 22000:2018 Polüetüleenist toidupakendite tootmine 30.04.2025 Kehtiv Näita
Defrem OÜ - AQAP 2110 Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük. Mootorsõidukite hooldus ja remont. Masinaehitus ja tööstusprojekteerimine ning ehitusliku insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine. 30.01.2025 Kehtiv Näita
Landverk OÜ EAK ISO 9001:2015 Ehituslik insenertehniline projekteerimine ja nõustamine 26.04.2025 Kehtiv Näita
Welding Group OÜ EAK ISO 22000:2018 Toiduga kokkupuutuvate pakendite ja pakkematerjalide tootmine ning müük toiduainetetööstustele ja teistele ettevõtetele 07.02.2025 Kehtiv Näita
Värska Vesi AS EAK ISO 22000:2018 Mineraalvee, allikavee, joogivee, maitsestatud joogivee ja mahlajookide tootearendus, tootmine, ladustamine, turustamine ning logistika 19.08.2023 Kehtetu Näita
Värska Originaal AS EAK ISO 22000:2018 Mineraalvee, joogivee, maitsetatud vee, funktsionaalsete jookide ja mahlajookide tootearendus, tootmine, ladustamine, turustamine ning logistika. 19.08.2026 Kehtiv Näita
VNK AS EAK ISO 9001:2015 Naftapolümeersete vaikude (stüreen-indene vaik, süsivesinikvärv HCR-105), solvendi, kütteõli PTU ja naftapolümeerse laki LNP-101väljatöötamine 18.02.2024 Kehtiv Näita
VNK AS EAK ISO 14001:2015 Naftapolümeersete vaikude (stüreen-indene vaik, süsivesinikvärv HCR-105), solvendi, kütteõli PTU ja naftapolümeerse laki LNP-101väljatöötamine 18.02.2024 Kehtiv Näita
Interlex OÜ EAK EN ISO 17100:2015 Kirjaliku tõlketeenuse osutamine 09.07.2026 Kehtiv Näita
Defrem OÜ EAK ISO 9001:2015 Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük. Mootorsõidukite hooldus ja remont. Masinaehitus ja tööstusprojekteerimine ning ehitusliku insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine. 25.11.2024 Kehtiv Näita
Bitweb OÜ - ISO 9001:2015 Tarkvara arendamine 22.11.2024 Kehtiv Näita
Birdeye Capital AS EAK PEFC Metsa majandamine läbi juhitud grupisertifitseerimise 03.02.2024 Kehtiv Näita
ENGLO OÜ EAK ISO 9001:2015 Mehaanika- ja elektroonikaseadmete alased uuringud, seadmete väljatöötamine, konstrueerimine, valmistamine ja hooldus. 18.11.2024 Kehtiv Näita
Profiline AS EAK ISO 9001:2015 Õmblustoodete kavandamine, tootmine ja müük 15.11.2024 Kehtiv Näita
Interlex OÜ - EVS-ISO 18587:2021 Masintõlke toimetamine 09.09.2024 Kehtiv Näita
Inission Tallinn OÜ ISO 45001:2018 Elektroonikaseadmete ja metallitoodete tootmine 02.06.2025 Kehtiv Näita
Energex Energy Experts OÜ EAK ISO 9001:2015 Inseneri- ja konsultatsiooniteenused 27.06.2024 Kehtiv Näita
Ehitusagentuur OÜ EAK ISO 45001:2018 Projekteerimise juhtimine ja ehitusjuhtimine, omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise järelevalve teenuste osutamine ning ehitusalased konsultatsioonid. 28.09.2023 Kehtiv Näita
Ehitusagentuur OÜ EAK ISO 14001:2015 Projekteerimise juhtimine ja ehitusjuhtimine, omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise järelevalve teenuste osutamine ning ehitusalased konsultatsioonid. 28.09.2023 Kehtiv Näita
Besur OÜ EAK ISO 14001:2015 Puhastus-, hooldus- ja desinfitseerimisainete tootmine ja müümine. 07.07.2024 Kehtiv Näita
Besur OÜ EAK ISO 9001:2015 Puhastus-, hooldus- ja desinfitseerimisainete tootmine ja müümine. 07.07.2024 Kehtiv Näita
Agrus Construction Company OÜ EAK ISO 9001:2015 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus 15.06.2024 Kehtiv Näita
Lääne Teed OÜ EAK ISO 14001:2015 Teede ja rajatiste ehitus, remont ja hooldus. Teedeehituse projektijuhtimine. Tee-ehitusmaterjalide müük. Haljasalade hooldus- ja heakorratööd. 07.06.2024 Kehtiv Näita
Lääne Teed OÜ EAK ISO 9001:2015 Teede ja rajatiste ehitus, remont ja hooldus. Teedeehituse projektijuhtimine. Tee-ehitusmaterjalide müük. Haljasalade hooldus- ja heakorratööd. 07.06.2024 Kehtiv Näita
Corson OÜ EAK ISO 9001:2015 Hoonete ja tehniliste rajatiste projekteerimine. 31.05.2024 Kehtiv Näita
Ferroline Grupp OÜ EAK ISO 9001:2015 Siseriiklike ja rahvusvaheliste kaubavedude korraldamine 05.05.2024 Kehtiv Näita
Tradex AS EAK ISO 14001:2015 Elektroonikatoodete, valgusreklaamide ja juhtmeköidiste valmistamine 10.05.2024 Kehtiv Näita
Tradex AS EAK ISO 9001:2015 Elektroonikatoodete, valgusreklaamide ja juhtmeköidiste valmistamine 10.05.2024 Kehtiv Näita
Megido OÜ EAK ISO 45001:2018 Vee-, kanalisatsiooni-, gaasi- ja soojavarustussüsteemide torustike rajamine ning üldehitustööd. 13.04.2024 Kehtiv Näita
Megido OÜ EAK ISO 14001:2015 Vee-, kanalisatsiooni-, gaasi- ja soojavarustussüsteemide torustike rajamine ning üldehitustööd. 13.04.2024 Kehtiv Näita
Flexoil EAK ISO 9001:2015 Vee-, kanalisatsiooni-, gaasi- ja soojavarustussüsteemide torustike rajamine ning üldehitustööd. 13.04.2024 Kehtiv Näita
G-Power OÜ EAK ISO 9001:2015 Elektrigeneraatorseadmete müük, rent, remont ja hooldus. Mobiilsete tankimisseadmete ja valgustusmastide ning tööriistade müük. 09.04.2024 Kehtiv Näita
Kalrem OÜ EAK ISO 9001:2015 Maastike hooldus ja korrashoid. 17.03.2024 Kehtiv Näita
Kalrem OÜ EAK ISO 14001:2015 Maastike hooldus ja korrashoid. 17.03.2024 Kehtiv Näita
Orkos Estonia OÜ EAK ISO 9001:2015 Materjalide taaskasutusele võtmine. 15.03.2024 Kehtiv Näita
Enska ehitus OÜ EAK ISO 14001:2015 Ehitusalane peatöövõtt, projektide juhtimine ja projekteerimise juhtimine. 07.03.2024 Kehtiv Näita
Enska ehitus OÜ EAK ISO 9001:2015 Ehitusalane peatöövõtt, projektide juhtimine ja projekteerimise juhtimine. 07.03.2024 Kehtiv Näita
Flexoil OÜ EAK Kinnispakk (e-märgis) Keemiatoodete pakendamine 04.11.2023 Kehtiv Näita
Sagro AS EAK ISO 22000:2018 Köögivilja töötlemine. Valmistoidu valmistamine. 31.10.2023 Kehtiv Näita
Unibox OÜ EAK ISO 45001:2018 Vineer- ja puitpakendite tootmine ning pakendamisteenuse osutamine 01.10.2024 Kehtiv Näita
Ehitusagentuur OÜ EAK ISO 9001:2015 Projekteerimise juhtimine ja ehitusjuhtimine, omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise järelevalve teenuste osutamine ning ehitusalased konsultatsioonid. 29.09.2023 Kehtiv Näita
Projektibüroo OÜ EAK ISO 9001:2015 Ehituslik projekteerimine ja projektijuhtimine. 30.06.2026 Kehtiv Näita
Projektibüroo OÜ EAK ISO 14001:2015 Ehituslik projekteerimine ja projektijuhtimine. 30.06.2026 Kehtiv Näita
Ferrander OÜ EAK ISO 9001:2015 Raudtee ning raudteerajatiste ehitus, remont ja hooldus 08.06.2023 Kehtetu Näita
Karila OÜ EAK ISO 22000:2018 Šokolaadist toodete tootearendus, disainimine ja tootmine. Kondiitritoodete tootmine. 30.04.2023 Kehtetu Näita
Rae Ehitus OÜ EAK ISO 14001:2015 Ehituse peatöövõtu ja projektijuhtimise korraldamine ja teostamine. 01.03.2023 Kehtetu Näita
Rae Ehitus OÜ EAK ISO 9001:2015 Ehituse peatöövõtu ja projektijuhtimise korraldamine ja teostamine. 01.03.2023 Kehtetu Näita
GT Corporation SE EAK ISO 14001:2015 Üldehitustööd, vesiehitustööd, veealused tehnilised tööd. Tuletornide projekteerimine, konserveerimine, restaureerimine ja remont. Ehitusprojekteerimine. Ehitiste ja ehituskonstruktsioonide, sealhulgas hüdrotehniliste konstruktsioonide tehnilise seisukorra ekspertiis. Ehitusjärelevalve. Ehitusjuhtimine 11.03.2023 Kehtetu Näita
Neuma Translations OÜ EAK EN ISO 17100:2015 Kirjalik tõlketeenus 11.09.2025 Kehtiv Näita
Skinest Connect OÜ EAK ISO 9001:2015 Ehitusmaterjalide müük 02.01.2023 Kehtetu Näita
Patendiamet EAK ISO 9001:2015 Tööstusomandiga seotud avalduste käsitlemine ning seonduvate registrite pidamine, nõustamine ja teavitamine. 20.10.2022 Kehtetu Näita
Bullet Express OÜ EAK ISO 9001:2015 Logistika- ja tarneahelateenused 15.09.2025 Kehtiv Näita
OCM Seafood OÜ EAK Kinnispakk (e-märgis) Kalatoodete pakendamine nimikogusel vahemikus 100 g kuni 1 kg 18.08.2022 Kehtetu Näita
Premia Tallinna Külmhoone AS EAK ISO 22000:2018 Jäätise ja mahlajää tootmine. Külmkauba sisseost. Ladustamine ja logistika 12.02.2024 Kehtiv Näita
Switch Electric OÜ EAK ISO 9001:2015 Elektrimaterjalide ja elektriseadmete projekti- ja hulgimüük 05.08.2022 Kehtetu Näita
Kaurits OÜ EAK ISO 14001:2015 Rajatiste ehitus ja ehitusplatside ettevalmistus 30.05.2025 Kehtiv Näita
Kaurits OÜ EAK ISO 9001:2015 Rajatiste ehitus ja ehitusplatside ettevalmistus 30.05.2025 Kehtiv Näita
Citypark Eesti OÜ EAK ISO 9001:2015 Parkimisteenuste osutamine 12.06.2022 Kehtetu Näita
Boomerang Packing Service OÜ EAK ISO 14001:2015 Pakkimis- ja logistikateenused 13.06.2025 Kehtiv Näita
Boomerang Packing Service OÜ EAK ISO 9001:2015 Pakkimis- ja logistikateenused 13.06.2025 Kehtiv Näita
Tritech OÜ EAK ISO 14001:2015 Tööstusseadmete insener-tehniliste lahenduste projekteerimine. Masinatööstusseadmete ja -detailide tootmine. 08.05.2025 Kehtiv Näita
Tritech OÜ EAK ISO 9001:2015 Tööstusseadmete insener-tehniliste lahenduste projekteerimine. Masinatööstusseadmete ja -detailide tootmine. 08.05.2025 Kehtiv Näita
Tiido ja Partnerid Keeleagentuur OÜ EAK ISO 17100:2015 Kirjalik tõlketeenus 13.12.2020 Kehtetu Näita
Fiberbar Composites OÜ EAK ISO 14001:2015 Klaaskiudplastprofiilide tootearendus ja tootmine tõmbemeetodil 25.02.2024 Kehtiv Näita
Baltic Works OÜ EAK ISO 14001:2015 Elektriisolatsiooni toodete ja tööde teostamine 25.02.2025 Kehtiv Näita
Reparo Ehitus OÜ EAK ISO 45001:2018 Ehituse peatöövõtt 14.09.2024 Kehtiv Näita
Wiedemanni Tõlkebüroo OÜ EAK EN ISO 17100:2015 Kirjalik tõleketeenus 15.02.2024 Kehtiv Näita
Valio Eesti AS, Võru Juustutööstus EAK Kinnispakk (e-märgis) Juustu pakendamine vahemkus 20 g kuni 4 kg 09.11.2023 Kehtiv Näita
Technica Translations OÜ EAK EN ISO 17100:2015 Kirjalik tõlketeenus 17.12.2023 Kehtiv Näita
Santa Maria AS EAK Kinnispakk (e-märgis) Maitseainete pakendamine Purepakki:Kaneelipulgad 300g, Loorber 45g, Muskaatpähkel 555g, Tähtaniis 160g 29.10.2023 Kehtiv Näita
Salvest AS EAK Kinnispakk (e-märgis) „Koruma“ tootmisliinil valmistatud toidukonservide pakendamine: 0,09 kg – 1,04 kg ja 190 ml – 500 ml. „Pouch“ pakkeliinil toidukonservide pakendamine: 250 g – 700 g. 05.10.2023 Kehtiv Näita
Riigimetsa Majandamise Keskus EAK PEFC Metsa majandamine 28.11.2020 Kehtetu Näita
Premia Tallinna Külmhoone AS EAK Kinnispakk (e-märgis) Jäätiste ja mahlajää pakendamine netomassiga 33 g kuni 500 g, 2 kg, 2,25 kg ja 7 kg 22.12.2023 Kehtiv Näita
Paljassaare Kalatööstus AS EAK Kinnispakk (e-märgis) Kala, köögivilja, kala- ja köögiviljatoodete pakendamine vahemikus 150 g kuni 5 kg 15.04.2025 Kehtiv Näita
Orkla Eesti AS Kalevi tehas EAK Kinnispakk (e-märgis) Kondiitritoodete pakendamine vahemikus 15 g kuni 3 kg: Kommid 50 g - 3 kg; Kommid karbis 30 g - 700 g; Šokolaadid 15 g - 300 g; Batoonid 25 g - 40 g 04.02.2025 Kehtiv Näita
Maaelu Edendamise Sihtasutus EAK ISO 9001:2015 Finantsvahendite kättesaadavuse parandamine, maapiirkonna tervikliku elu- ja ettevõtluskeskkonna kujundamine 27.07.2026 Kehtiv Näita
Lasten Ehitus OÜ EAK ISO 14001:2015 Ehituse peatöövõtt, ehitusprojektide juhtimine ning ehitustööde teostamine 05.08.2021 Kehtetu Näita
Lasten Ehitus OÜ EAK ISO 9001:2015 Ehituse peatöövõtt, ehitusprojektide juhtimine ning ehitustööde teostamine 05.08.2021 Kehtetu Näita
Krimelte OÜ EAK Kinnispakk (e-märgis) Ehituskeemiatoodete pakendamine vahemikus 50 g kuni 10 kg ja 50 ml kuni 10 l 25.06.2024 Kehtiv Näita
Keskkonnaamet EAK EMAS 1221:2009 Avalik haldus 18.12.2019 Kehtetu Näita
Intertranslations S.A. EAK EN ISO 17100:2015 Kirjalik tõlketeenus ja lokaliseerimine 23.09.2024 Kehtiv Näita
Henkel Balti Operations OÜ EAK Kinnispakk (e-märgis) Ehituskeemia toodete pakendamine vahemikus 300 ml kuni 870 ml 16.06.2025 Kehtiv Näita
H.M.Seafood OÜ EAK Kinnispakk (e-märgis) Kalatoodete pakendamine nimikogustel 100 g alumiinium toosi 12.03.2020 Kehtetu Näita
Eesti Haigekassa EAK ISO 9001:2015 Riikliku ravikindlustuse korraldamine 18.12.2020 Kehtetu Näita
Balsnack International Holding AS EAK Kinnispakk (e-märgis) Valmistoidu pakendamine nimikogusel 90 g (maitsestatud vahvel) 12.02.2023 Kehtetu Näita
Avektra OÜ EAK Kinnispakk (e-märgis) Kalatoodete pakendamine nimikogustel 100 g kuni 1,5 kg 08.02.2024 Kehtiv Näita
A ja A Lingua OÜ EAK EN ISO 17100:2015 Kirjalik tõlketeenus 22.11.2021 Kehtetu Näita
Fallemark Ehitus OÜ EAK ISO 14001:2015 Ehitus- ja remonditööde teostamine 29.11.2021 Kehtetu Näita
Fallemark Ehitus OÜ EAK ISO 9001:2015 Ehitus- ja remonditööde teostamine 29.11.2021 Kehtetu Näita
Arhitektuuribüroo Pluss OÜ EAK ISO 14001:2015 Arhitektuur-ehituslik projekteerimine ja projektijuhtimine 20.12.2021 Kehtetu Näita
Arhitektuuribüroo Pluss OÜ EAK ISO 9001:2015 Arhitektuur-ehituslik projekteerimine ja projektijuhtimine 20.12.2021 Kehtetu Näita
Glamlac OÜ EAK Kinnispakk (e-märgis) Kosmeetikatoodete pakendamine nimikogustel 5 ml kuni 15 ml ja 100 ml kuni 500 ml; 1000 ml 22.10.2024 Kehtiv Näita
Arula Veod OÜ EAK ISO 9001:2015 Kaupade transpordi ja teisaldamise teenus 07.01.2022 Kehtetu Näita
WPE Ehitus OÜ EAK OHSAS 18001:2007 Ehitusalane peatöövõtt ja ehitusprojektide juhtimine 14.06.2021 Kehtetu Näita
WPE Ehitus OÜ EAK ISO 14001:2015 Ehitusalane peatööettevõtt ja ehitusprojektide juhtimine 14.06.2021 Kehtetu Näita
Sonepar Eesti AS EAK ISO 14001:2015 Elektri- ja teletarvikute hulgimüük 13.12.2023 Kehtiv Näita
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet EAK ISO 14001:2015 Keskkonna- ja looduskaitse korraldamine ning kommunaalvaldkonda kuuluvate avalike teenuste osutamine Tallinnas 13.12.2020 Kehtetu Näita
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet EAK ISO 9001:2015 Keskkonna- ja looduskaitse korraldamine ning kommunaalvaldkonda kuuluvate avalike teenuste osutamine Tallinnas 13.12.2020 Kehtetu Näita
Tallinna Vesi AS EAK ISO 45001:2018 Põhja- ja pinnavee võtt ning puhastamine joogiveeks. Joogivee tarnimine Tallinna ja lähiümbruse teeninduspiirkonna tarbijatele. Reo- ja sadevee kogumine ja puhastamine. Klienditeenindus ettenähtud teenuste tagamiseks. 30.06.2023 Kehtetu Näita
Tallinna Vesi AS EAK ISO 9001:2015 Põhja- ja pinnavee võtt ning puhastamine joogiveeks. Joogivee tarnimine Tallinna ja lähiümbruse teeninduspiirkonna tarbijatele. Reo- ja sadevee kogumine ja puhastamine. Klienditeenindus ettenähtud teenuste tagamiseks. 30.06.2023 Kehtetu Näita
Tallinna Vesi AS EAK ISO 14001:2015 Põhja- ja pinnavee võtt ning puhastamine joogiveeks. Joogivee tarnimine Tallinna ja lähiümbruse teeninduspiirkonna tarbijatele. Reo- ja sadevee kogumine ja puhastamine. Klienditeenindus ettenähtud teenuste tagamiseks. 30.06.2023 Kehtetu Näita
Teede Tehnokeskus AS EAK ISO 9001:2015 Insener-tehniline nõustamine ning teimimis-, ülevaatus-, analüüsi-, seire- ja kontrolliteenused 14.11.2025 Kehtiv Näita
TERA AS EAK ISO 9001:2015 Elektripaigaldiste, sealhulgas päikeseelektrijaamade projekteerimine, ehitamine, remont, käit ja kontroll ning nõrkvoolupaigaldiste, sh automaatsete tulekahjusignalisatsiooni süsteemide (ATS) ehitamine ja hooldus 05.01.2024 Kehtiv Näita
Tiido ja Partnerid Keeleagentuur OÜ EAK ISO 9001:2015 Kirjaliku ja suulise tõlketeenuse osutamine ning lokaliseerimine 13.12.2020 Kehtetu Näita
TNC Components OÜ EAK ISO 14001:2015 Mööblidetailide tootmine, köögi- ja vannitoamööbli tootmine, mööbliuste tootmine ja turustamine 29.08.2024 Kehtiv Näita
TNC Components OÜ EAK ISO 9001:2015 Mööblidetailide tootmine, köögi- ja vannitoamööbli tootmine, mööbliuste tootmine ja turustamine 29.08.2024 Kehtiv Näita
Toode AS EAK ISO 9001:2015 Terasest ehitusmaterjalide ja nendega seotud toodete müük, kavandamine ja tootmine 31.03.2024 Kehtiv Näita
Trektal AS EAK ISO 9001:2015 Vedelkütuste transport 11.08.2026 Kehtiv Näita
Unibox OÜ EAK ISO 14001:2015 Vineer- ja puitpakendite tootmine ning pakendamisteenuse osutamine 01.10.2024 Kehtiv Näita
Unibox OÜ EAK ISO 9001:2015 Vineer- ja puitpakendite tootmine ning pakendamisteenuse osutamine 01.10.2024 Kehtiv Näita
Väätsa Prügila AS EAK ISO 9001:2015 Jäätmete kogumine, käitlemine, ringlussevõtt ja lõppladestamine; ohtlike jäätmete kogumine 08.08.2025 Kehtiv Näita
Väätsa Prügila AS EAK ISO 14001:2015 Jäätmete kogumine, käitlemine, ringlussevõtt ja lõppladestamine. Ohtlike jäätmete kogumine 08.08.2025 Kehtiv Näita
Vändra Tare AS EAK ISO 9001:2015 Üldehitus- ja remonditööd, elektri- ja sanitaartehnilised tööd. Puidust akende ja uste kavandamine, tootmine ja müük 31.01.2023 Kehtetu Näita
Värimal OÜ EAK ISO 9001:2015 Ehituse peatöövõtt ja üldehitustööd 17.05.2024 Kehtiv Näita
Vasar OÜ EAK ISO 9001:2015 Metallpindade galvaaniline töötlemine 19.12.2022 Kehtetu Näita
Vasar OÜ EAK ISO 14001:2015 Metallpindade galvaaniline töötlemine 19.12.2022 Kehtetu Näita
Vasar OÜ --- ISO 45001:2018 Metallpindade galvaaniline töötlemine 19.12.2022 Kehtetu Näita
Verston Ehitus OÜ EAK ISO 9001:2015 Teede ja rajatiste ehitus, remont ja hooldus. Tee ehituse projektijuhtimine ja projekteerimine. 07.12.2023 Kehtiv Näita
Verston Ehitus OÜ EAK ISO 45001:2018 Teede ja rajatiste ehitus, remont ja hooldus. Tee ehituse projektijuhtimine ja projekteerimine. 31.03.2023 Kehtetu Näita
Verston Ehitus OÜ EAK ISO 14001:2015 Teede ja rajatiste ehitus, remont ja hooldus. Tee ehituse projektijuhtimine ja projekteerimine. 07.12.2023 Kehtiv Näita
Heimon Kala OÜ EAK ISO 22000:2018 Kala töötlemine, kalatoodete valmistamine ja pakendamine 11.12.2023 Kehtiv Näita
Visto OÜ EAK ISO 9001:2015 Üldehitus, soojusisolatsioonitööd. 31.03.2021 Kehtetu Näita
Watercom OÜ EAK ISO 14001:2015 Omanikujärelevalve, vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus, remont ja hooldus, tee-ehitus ning vee-ettevõtlusalaste teenuste arendustegevus. 30.06.2023 Kehtetu Näita
Watercom OÜ EAK ISO 45001:2018 Omanikujärelevalve, vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus, remont ja hooldus, tee-ehitus ning vee-ettevõtlusalaste teenuste arendustegevus. 30.06.2023 Kehtetu Näita
Watercom OÜ EAK ISO 9001:2015 Omanikujärelevalve, vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus, remont ja hooldus, tee-ehitus ning vee-ettevõtlusalaste teenuste arendustegevus. 30.06.2023 Kehtetu Näita
WeeRec OÜ EAK ISO 14001:2015 Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemine. Plastjäätmete ümbertöötlemine ja taaskasutusse suunamine. 12.07.2024 Kehtiv Näita
Wesico Project OÜ EAK ISO 14001:2015 Üldehitus, ehitusprojektide juhtimine, välistrasside ehitus, hoonesiseste kommunikatsioonide ehitus 03.03.2023 Kehtetu Näita
Wesico Project OÜ EAK ISO 9001:2015 Üldehitus, ehitusprojektide juhtimine, välistrasside ehitus, hoonesiseste kommunikatsioonide ehitus 03.03.2023 Kehtetu Näita
Wesico Project OÜ EAK ISO 45001:2018 Üldehitustööd, ehitusprojektide juhtimine, välistrasside ehitus, hoonesiseste kommunikatsioonide ehitus 25.02.2025 Kehtiv Näita
Wiru Vili TÜ EAK ISO 22000:2018 Maheteraviljade, -kaunviljade ja -õliseemnete kuivatamine, sorteerimine, pakendamine, ladustamine ning ost-müük. 31.07.2026 Kehtiv Näita
Wiru Vili TÜ EAK ISO 9001:2015 Maheteraviljade, -kaunviljade ja -õliseemnete kuivatamine, sorteerimine, pakendamine, ladustamine ning ost-müük. 31.07.2026 Kehtiv Näita
WPE Ehitus OÜ EAK ISO 9001:2015 Ehitusalane peatööettevõtt ja ehitusprojektide juhtimine 14.06.2021 Kehtetu Näita
Mefab OÜ EAK ISO 14001:2015 Haljastuse rajamine ja hooldus, ehitus- ja heakorratööd. 01.10.2023 Kehtiv Näita
Mefab OÜ EAK ISO 9001:2015 Haljastuse rajamine ja hooldus, ehitus- ja heakorratööd. 01.10.2023 Kehtiv Näita
Metec CNC OÜ EAK ISO 9001:2015 Lõiketöötlus arvprogrammjuhtimisega pinkidel 04.03.2025 Kehtiv Näita
MGT Muuga Grain Terminaal OÜ EAK ISO 9001:2015 Teravilja ja õlikultuuride säilitamine ja laadimine 12.06.2026 Kehtiv Näita
Milectria Est OÜ EAK ISO 9001:2015 Elektromehaaniliste toodete tootmine ja müük 22.02.2022 Kehtetu Näita
Milectria Est OÜ EAK ISO 45001:2018 Elektromehaaniliste toodete tootmine ja müük 22.02.2024 Kehtiv Näita
Milectria Est OÜ EAK ISO 14001:2015 Elektromehaaniliste toodete tootmine ja müük 22.02.2024 Kehtiv Näita
MSM OÜ EAK ISO 14001:2015 Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamine 25.03.2026 Kehtiv Näita
MSM OÜ EAK ISO 9001:2015 Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamine 25.03.2026 Kehtiv Näita
Novotrade Invest AS EAK ISO 14001:2015 Naftapolümeersete vaikude (stüreen-indene vaik, süsivesinikvärv HCR-105), solvendi, kütteõli PTU ja naftapolümeerse laki LNP-101väljatöötamine 18.02.2024 Kehtiv Näita
Novotrade Invest AS EAK ISO 9001:2015 Naftapolümeersete vaikude (stüreen-indene vaik, süsivesinikvärv HCR-105), solvendi, kütteõli PTU ja naftapolümeerse laki LNP-101väljatöötamine 18.02.2024 Kehtiv Näita
Õismäe Haljastus OÜ EAK ISO 9001:2015 Haljastuse rajamine ja hooldus, ehitus- ja heakorratööd 17.05.2020 Kehtetu Näita
Pagaripoisid OÜ EAK ISO 22000:2005 Värskete ja sügavkülmutatud pagari- ja valikpagaritoodete tootmine, ladustamine ja turustamine 18.06.2021 Kehtetu Näita
Parmeron AS EAK ISO 9001:2015 Ehitusalane peatöövõtt, projektijuhtimine ja ehitustööd 19.05.2022 Kehtetu Näita
Parmeron AS EAK ISO 14001:2015 Ehitusalane peatöövõtt, projektijuhtimine ja ehitustööd 30.06.2020 Kehtetu Näita
Plastotec Pärnu OÜ EAK ISO 9001:2015 Plastmasstoodete survevalu ja koostamine ning juhtmeköidiste- ja elektroonikatoodete koostamine. 16.12.2025 Kehtiv Näita
Põllumajandusuuringute Keskus EAK ISO 9001:2015 Põllukultuuride sortide riiklike registreerimis- ja majanduskatsete läbiviimine, seemnepartiide järelkontrolli katsete läbiviimine 20.06.2025 Kehtiv Näita
Põž AS EAK ISO 14001:2015 Energeetikaseadmete ja -rajatiste montaaž, soojusisolatsioonitööd, müüritisetööd, üldehitustööd 08.02.2024 Kehtiv Näita
Põž AS EAK ISO 9001:2015 Energeetikaseadmete ja -rajatiste montaaž, soojusisolatsioonitööd, müüritisetööd, üldehitustööd 08.02.2024 Kehtiv Näita
Profline AS EAK ISO 9001:2015 Kergetööstustoodete turundus, kavandamine, valmistamine või valmistamise organiseerimine ja müük 15.11.2024 Kehtiv Näita
Puhastusproff OÜ EAK ISO 14001:2015 Kinnisvara hooldus- ja haldusteenuse osutamine 19.01.2026 Kehtiv Näita
Puhastusproff OÜ EAK ISO 9001:2015 Kinnisvara hooldus- ja haldusteenuse osutamine 19.01.2026 Kehtiv Näita
Raasiku Elekter AS EAK ISO 9001:2015 Madalpingeliste aparaadikoostete arendus, tootmine ja müük. Lehtmaterjalist toodete valmistamine. Pulbervärvimine. 27.12.2022 Kehtetu Näita
Rannarootsi Lihatööstus AS EAK ISO 22000:2018 Koduloomade ja -lindude, suur- ja väikeulukite lihast lihatoodete tootmine. Lihavalmististe ja hakkliha tootmine, konservide tootmine. Lihalõikus, ümberpakendamine, tootearendus, ladustamine ja müük. 29.04.2024 Kehtiv Näita
RD Electronic AS EAK ISO 9001:2015 Elektroonikatoodete ja trükkplaatide turundus ning tootmine 31.07.2026 Kehtiv Näita
Reparo Ehitus OÜ EAK ISO 9001:2015 Ehituse peatöövõtt 14.09.2024 Kehtiv Näita
Reparo Ehitus OÜ EAK ISO 14001:2015 Ehituse peatöövõtt 14.09.2024 Kehtiv Näita
Riigi Kinnisvara AS EAK ISO 9001:2015 Kinnisvara arendamine, haldamine ja hooldamine ning ehitusjuhtimine ja omanikujärelevalve 28.02.2024 Kehtiv Näita
Riigi Kinnisvara AS EAK ISO 14001:2015 Kinnisvara arendamine, haldamine ja hooldamine ning ehitusjuhtimine ja omanikujärelevalve 28.02.2024 Kehtiv Näita
Saaremaa Lihatööstus OÜ EAK ISO 22000:2018 Koduloomade tapmine ja lihalõikus. Liha, hakkliha, liha- ja linnulihatoodete ning lihast ja linnulihast lihavalmististe tootearendus ja tootmine.Toidu ladustamine ja turustamine. 28.04.2023 Kehtetu Näita
Securitas Eesti AS EAK ISO 9001:2015 Turvateenuse osutamine (tehniline valve, mehitatud valve); juhtimiskeskuse pidamine; valveseadmestiku ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemide projekteerimine, paigaldus ja hooldus ning turva- ja tuleohutuskoolitus. 29.08.2023 Kehtetu Näita
Securitas Eesti AS EAK ISO 14001:2015 Turvateenuse osutamine (tehniline valve, mehitatud valve); juhtimiskeskuse pidamine; valveseadmestiku ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemide projekteerimine, paigaldus ja hooldus ning turva- ja tuleohutuskoolitus. 29.08.2023 Kehtetu Näita
Sivellon Grupp OÜ EAK ISO 9001:2015 Metalluste ja -toodete valmistamine. 09.02.2021 Kehtetu Näita
Skinest Rail AS EAK ISO 9001:2015 Raudteeveeremi tagavaraosade müük; raudteeveeremi remont, rent ja müük 27.12.2024 Kehtiv Näita
SKS Estonia Textile OÜ EAK ISO 14001:2015 Kunstkiu töötlemine 31.05.2025 Kehtiv Näita
SKS Estonia Textile OÜ EAK ISO 9001:2015 Kunstkiu töötlemine 31.05.2022 Kehtetu Näita
Sonepar Eesti AS EAK ISO 9001:2015 Elektri- ja teletarvikute hulgimüük 13.12.2023 Kehtiv Näita
Est-Trans Kaubaveod AS EAK ISO 22000:2018 Pakendatud, jahutatud ja külmutatud toidukaupade rahvusvaheline transport ja ladustamine. 31.03.2023 Kehtetu Näita
Esvika Elekter AS EAK ISO 14001:2015 Elektrimaterjalide ja seadmete jae- ja hulgikaubandus ning projektimüük 13.12.2024 Kehtiv Näita
Esvika Elekter AS EAK ISO 9001:2015 Elektrimaterjalide ja seadmete jae- ja hulgikaubandus ning projektimüük 03.12.2024 Kehtiv Näita
Esvika Elekter AS EAK ISO 45001:2018 Elektrimaterjalide ja seadmete jae- ja hulgikaubandus ning projektimüük 03.12.2024 Kehtiv Näita
Evikon MCI OÜ EAK ISO 9001:2015 Mõõtevahendite arendus, tootmine ja müük 01.01.2024 Kehtiv Näita
Fiberbar Composites OÜ EAK ISO 9001:2015 Klaaskiudplastprofiilide tootearendus ja tootmine tõmbemeetodil 16.02.2024 Kehtiv Näita
NOVOTRADE INVEST AS EAK ISO 14001:2015 Autokeemia toodete valmistamine ja pakendamine 09.07.2023 Kehtetu Näita
Flexoil OÜ EAK ISO 9001:2015 Autokeemia toodete valmistamine ja pakendamine 12.06.2022 Kehtetu Näita
Glamlac OÜ EAK ISO 9001:2015 Kosmeetikatoodete tootearendus, tootmine ja müük 22.10.2024 Kehtiv Näita
Grader Service OÜ EAK ISO 9001:2015 Kuluvterade kavandamine ja valmistamine ehitus-, teede- ja põllumajandusmasinatele. Terase termiline töötlemine. Metallkonstruktsioonide valmistamine. 26.11.2024 Kehtiv Näita
Grandhaus OÜ EAK ISO 9001:2015 Kinnisvara hoolduspuhastus- ja eripuhastustööd. Haljastus- ja heakorratööd. Kinnisvara hooldamine ja haldamine. 10.07.2023 Kehtetu Näita
Grandhaus Puhastusteenused OÜ EAK ISO 9001:2015 Kinnisvara hoolduspuhastus- ja eripuhastustööd. Haljastus- ja heakorratööd. Kinnisvara hooldamine ja haldamine. 10.07.2023 Kehtetu Näita
Greif OÜ - ISO 9001:2015 Raamatute trükkimine ja köitmine ning muud trükiteenused 20.02.2023 Kehtetu Näita
GT Corporation SE EAK ISO 9001:2015 Üldehitustööd, vesiehitustööd, veealused tehnilised tööd. Tuletornide projekteerimine, konserveerimine, restaureerimine ja remont. Ehitusprojekteerimine. Ehitiste ja ehituskonstruktsioonide, sealhulgas hüdrotehniliste konstruktsioonide tehnilise seisukorra ekspertiis. Ehitusjärelevalve. Ehitusjuhtimine 10.04.2024 Kehtiv Näita
G.W.Berg OÜ EAK ISO 9001:2015 Labori- ja analüüsiseadmete ning kaalusüsteemide müük, hooldus ja remont 02.09.2024 Kehtiv Näita
Haapsalu Metal OÜ EAK ISO 9001:2015 Tööstuslike metallkonstruktsioonide ning masinaehituslike lahenduste projekteerimine, valmistamine ja müük 30.04.2024 Kehtiv Näita
Haart Ehitus OÜ EAK ISO 9001:2015 Ehitusalaste projektide kavandamine ja juhtimine 04.09.2023 Kehtetu Näita
Haart Ehitus OÜ EAK ISO 14001:2015 Ehitusalaste projektide kavandamine ja juhtimine 04.09.2023 Kehtetu Näita
Haart Ehitus OÜ EAK ISO 45001:2018 Ehitusalaste projektide kavandamine ja juhtimine 04.09.2023 Kehtetu Näita
HAKA Plast OÜ EAK ISO 9001:2015 Polüetüleentorude ja polüetüleenist käsitöötoodete tootmine ja müük 24.04.2023 Kehtetu Näita
Harju Ehitus AS EAK ISO 14001:2015 Peatöövõtt ja projektijuhtimine tööstus- ja tsiviilehituses 01.07.2022 Kehtetu Näita
Harju Ehitus AS EAK ISO 9001:2015 Peatöövõtt ja projektijuhtimine tööstus- ja tsiviilehituses 01.07.2022 Kehtetu Näita
Indetek OÜ EAK ISO 9001:2015 Toitlustusseadmete tootmine ja müük profiköökidele ja toitlustusettevõtetele 09.07.2026 Kehtiv Näita
Inission Tallinn OÜ EAK ISO 9001:2015 Elektroonikaseadmete ja metallitoodete tootmine 02.06.2025 Kehtiv Näita
Inission Tallinn OÜ EAK ISO 14001:2015 Elektroonikaseadmete ja metallitoodete tootmine 02.06.2025 Kehtiv Näita
Insenerehituse AS EAK ISO 9001:2015 Ehituse peatöövõtt ja projektijuhtimine. Mere-, siseveekogude- ja keskkonnarajatiste ning hoonete ehitus 22.08.2025 Kehtiv Näita
Insenerehituse AS EAK ISO 14001:2015 Ehituse peatöövõtt ja projektijuhtimine. Mere-, siseveekogude- ja keskkonnarajatiste ning hoonete ehitus 22.08.2025 Kehtiv Näita
Intact OÜ EAK ISO 9001:2015 Juhtimissüsteemide konsultatsiooni-, koolitus- ja auditeerimisteenuste osutamine 29.08.2020 Kehtetu Näita
KH Energia-Konsult AS EAK ISO 45001:2018 Elektripaigaldiste projekteerimine, ehitamine ja ehitusjärelevalve, kontrollimine, katsetamine, remont, hooldamine ja käit 21.03.2025 Kehtiv Näita
KH Energia-Konsult AS EAK ISO 9001:2015 Elektripaigaldiste projekteerimine, ehitamine ja ehitusjärelevalve, kontrollimine, katsetamine, remont, hooldamine ja käit 21.03.2025 Kehtiv Näita
KH Energia-Konsult AS EAK ISO 14001:2015 Elektripaigaldiste projekteerimine, ehitamine ja ehitusjärelevalve, kontrollimine, katsetamine, remont, hooldamine ja käit 21.03.2025 Kehtiv Näita
Kikas OÜ EAK ISO 22000:2018 Lihavalmististe, liha- ja munatoodete, mitteloomse ning liittoidu tootmine 19.11.2024 Kehtiv Näita
Linford Transport OÜ EAK ISO 14001:2015 Kaubavedu maanteel 01.10.2024 Kehtiv Näita
Linford Transport OÜ EAK ISO 9001:2015 Kaubavedu maanteel 01.10.2024 Kehtiv Näita
Linnamäe Lihatööstus AS EAK ISO 22000:2018 Suurulukite, koduloomade ja -lindude lihast lihatoodete, lihavalmististe ja -konservide tootmine. Tootearendus, ladustamine ja müük. 07.06.2025 Kehtiv Näita
Maag Grupp AS EAK ISO 22000:2018 Külmutatud, jahutatud ja eritemperatuuri mittevajavate toidukaupade ladustamine ja logistika. 29.04.2024 Kehtiv Näita
Martem AS EAK ISO 9001:2015 Automaatika- ja kaugjuhtimissüsteemide kavandamine, tootmine ja paigaldus. 16.03.2024 Kehtiv Näita
Mascot Baltic OÜ EAK ISO 9001:2015 Elektroonikaseadmete tootmine 04.03.2025 Kehtiv Näita
Elektritsentrum AS EAK ISO 9001:2015 Kõrge- ja madalpinge elektriõhuliinide ja -kaabelliinide ehitus; alajaamade ehitus; elektripaigaldiste montaaž, projekteerimine, kontroll, käit ja hooldus; välisvalgustussüsteemide projekteerimine, ehitus ja teenindus. 04.04.2024 Kehtiv Näita
Eltech Service OÜ - ISO 45001:2018 Madal-, kesk- ja kõrgepinge elektripaigaldiste insener- tehniline projekteerimine ja nõustamine ning ehitamine ja käit. Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine, seadistamine ja müük. 01.09.2025 Kehtiv Näita
Eltech Service OÜ EAK ISO 14001:2015 Madal-, kesk- ja kõrgepinge elektripaigaldiste insener- tehniline projekteerimine ja nõustamine ning ehitamine ja käit. Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine, seadistamine ja müük. 01.09.2025 Kehtiv Näita
Eltech Service OÜ EAK ISO 9001:2015 Madal-, kesk- ja kõrgepinge elektripaigaldiste insener- tehniline projekteerimine ja nõustamine ning ehitamine ja käit. Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine, seadistamine ja müük. 01.09.2025 Kehtiv Näita
Enefit Green AS Iru Elektrijaam EAK OHSAS 18001:2007 Elektri ja soojuse koostootmine 09.09.2021 Kehtetu Näita
Enefit Green AS Iru Elektrijaam EAK ISO 9001:2015 Elektri ja soojuse koostootmine 09.09.2021 Kehtetu Näita
Enefit Green AS Iru Elektrijaam EAK EMAS 1221:2009 Elektri ja soojuse koostootmine 08.09.2024 Kehtiv Näita
Enefit Kaevandused AS EAK ISO 14001:2015 Põlevkivi kaevandamine ja raudteetransport 29.05.2021 Kehtetu Näita
Enefit Kaevandused AS EAK ISO 9001:2015 Põlevkivi kaevandamine ja raudteetransport 29.05.2021 Kehtetu Näita
Enefit Kaevandused AS EAK OHSAS 18001:2007 Põlevkivi kaevandamine ja raudteetransport 28.02.2021 Kehtetu Näita
Energiatehnika OÜ EAK ISO 9001:2015 Elektrotehniliste toodete ost, müük ja projekteerimine 20.06.2025 Kehtiv Näita
Energoservis OÜ EAK ISO 14001:2015 Elektripaigaldiste ehitus, hooldus ja remont 26.05.2023 Kehtetu Näita
Energoservis OÜ - ISO 45001:2018 Elektripaigaldiste ehitus, hooldus ja remont 26.05.2022 Kehtetu Näita
Energoservis OÜ EAK ISO 9001:2015 Elektripaigaldiste ehitus, hooldus ja remont 26.05.2022 Kehtetu Näita
Erakliinik Dentes AS EAK ISO 9001:2015 Hambaproteeside individualiseeritud tehniline kavandamine ja valmistamine 07.06.2024 Kehtiv Näita
Erakliinik Dentes AS EAK ISO 45001:2018 Hambaproteeside individualiseeritud tehniline kavandamine ja valmistamine 07.06.2024 Kehtiv Näita
Erakliinik Dentes AS EAK ISO 14001:2015 Hambaproteeside individualiseeritud tehniline kavandamine ja valmistamine 07.06.2024 Kehtiv Näita
ESRO AS EAK ISO 14001:2015 Soojusenergia tootmine, jaotamine ja müümine. Elektrienergia jaotamine ja müümine. Ehitusprojektide juhtimine. Tehnosüsteemide hooldamine 09.12.2023 Kehtiv Näita
ESRO AS EAK ISO 9001:2015 Soojusenergia tootmine, jaotamine ja müümine. Elektrienergia jaotamine ja müümine. Ehitusprojektide juhtimine. Tehnosüsteemide hooldamine 09.12.2023 Kehtiv Näita
Est-Doma OÜ EAK ISO 9001:2015 Mõõteriistade, laboriseadmete ja tehnoloogiliste seadmete müük, hooldus ja remont 03.05.2024 Kehtiv Näita
Eston Ehitus AS EAK ISO 9001:2015 Ehitusalane peatöövõtt ja projektide juhtimine 29.05.2023 Kehtetu Näita
Eston Ehitus AS EAK ISO 14001:2015 Ehitusalane peatöövõtt ja projektide juhtimine 29.05.2023 Kehtetu Näita
Eston Ehitus AS EAK ISO 45001:2018 Ehitusalane peatöövõtt ja projektide juhtimine 29.05.2023 Kehtetu Näita
Datagate OÜ EAK ISO 9001:2015 Arvutitehnika tootmine ja müük; serveri ja arvutivõrgu lahenduste loomine; digiklassi projektide loomine ja müük; hooldus- ja haldusteenused IT vadlkonnas 17.12.2023 Kehtiv Näita
DeRoyal Estonia OÜ EAK ISO 9001:2015 Ortopeediliste ja spordimeditsiini tarvete tootmine 27.11.2022 Kehtetu Näita
DeRoyal Estonia OÜ EAK ISO 14001:2015 Ortopeediliste ja spordimeditsiini tarvete tootmine 27.11.2022 Kehtetu Näita
Dzidra OÜ EAK ISO 9001:2015 Projektijuhtimine metallkonstruktsioonide, masinate ja mehhanismide tootmisel. 11.05.2026 Kehtiv Näita
Eesti ESM AS EAK ISO 9001:2015 Projektide juhtimine, üldehitus, hüdrotehniliste rajatiste, teede, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus 25.10.2023 Kehtiv Näita
Eesti ESM AS EAK ISO 14001:2015 Projektide juhtimine, üldehitus, hüdrotehniliste rajatiste, teede, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus 25.10.2023 Kehtiv Näita
Eesti Maheproteiini Ühistu EAK ISO 22000:2018 Maheteraviljade, -kaunviljade ja -õliseemnete töötlemine 01.07.2024 Kehtiv Näita
Eesti Raudtee AS EAK ISO 14001:2015 Raudteetaristu majandamine, raudteeliikluse korraldamine, liiklusohutuse tagamine 15.11.2024 Kehtiv Näita
Eesti Raudtee AS EAK ISO 9001:2015 Raudteetaristu majandamine, raudteeliikluse korraldamine, liiklusohutuse tagamine 15.11.2024 Kehtiv Näita
Eesti Sai OÜ EAK ISO 22000:2018 Sügavkülmutatud valikpagaritoodete ja taina tootmine 30.06.2024 Kehtiv Näita
Eesti Standardikeskus MTÜ EAK ISO 9001:2015 Standardite koostamise korraldamine, tõlkimine ja müük; standarditega seotud koolituste korraldamine. 06.09.2021 Kehtetu Näita
Eesti Teed AS EAK ISO 14001:2015 Teede ehitus, remont ja hooldus. Teedeehitusmaterjalide tootmine. Liikluskorraldusvahendite paigaldamine. Teede ehituse projektijuhtimine, projekteerimine ja teeprojektide ekspertiis. Teehoiutööde ehitusjärelevalve. 29.09.2022 Kehtetu Näita
Eesti Teed AS EAK ISO 9001:2015 Teede ehitus, remont ja hooldus. Teedeehitusmaterjalide tootmine. Liikluskorraldusvahendite paigaldamine. Teede ehituse projektijuhtimine, projekteerimine ja teeprojektide ekspertiis. Teehoiutööde ehitusjärelevalve. 29.09.2022 Kehtetu Näita
Elektritsentrum AS EAK ISO 45001:2018 Kõrge- ja madalpinge elektriõhuliinide ja -kaabelliinide ehitus; alajaamade ehitus; elektripaigaldiste montaaž, projekteerimine, kontroll, käit ja hooldus; välisvalgustussüsteemide projekteerimine, ehitus ja teenindus 04.04.2025 Kehtiv Näita
Elektritsentrum AS EAK ISO 14001:2015 Kõrge- ja madalpinge elektriõhuliinide ja -kaabelliinide ehitus; alajaamade ehitus; elektripaigaldiste montaaž, projekteerimine, kontroll, käit ja hooldus; välisvalgustussüsteemide projekteerimine, ehitus ja teenindus 04.04.2024 Kehtiv Näita
ABC Motors AS EAK ISO 9001:2015 Mootorsõidukite müük, hooldus ja remont 18.11.2024 Kehtiv Näita
Ako Eesti OÜ EAK ISO 14001:2015 Haldus-, hoolduskoristus- ja puhastusteenuste korraldamine 02.04.2025 Kehtiv Näita
Ako Eesti OÜ EAK ISO 9001:2015 Haldus-, hoolduskoristus- ja puhastusteenuste korraldamine 02.04.2025 Kehtiv Näita
A.L.A.R.A. AS EAK ISO 14001:2015 1) Paldiski endise tuumaobjekti ja Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla haldamine ja dekomissioneerimine; 2) Eestis tekkivate radioaktiivsete jäätmete vastuvõtmine nende käitlemiseks ja ladustamiseks Paldiski vaheladustuspaigas; 3) radioaktiivsete jäätmete käitlemise alaste projektide väljatöötamine ja rakendamine; 4) teenuste osutamine radioaktiivsuse ja radioaktiivse saaste mõõtmise ning radioaktiivse saaste desaktiveerimise valdkondades. 21.11.2023 Kehtiv Näita
A.L.A.R.A. AS EAK ISO 9001:2015 1) Paldiski endise tuumaobjekti ja Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla haldamine ja dekomissioneerimine; 2) Eestis tekkivate radioaktiivsete jäätmete vastuvõtmine nende käitlemiseks ja ladustamiseks Paldiski vaheladustuspaigas; 3) radioaktiivsete jäätmete käitlemise alaste projektide väljatöötamine ja rakendamine; 4) teenuste osutamine radioaktiivsuse ja radioaktiivse saaste mõõtmise ning radioaktiivse saaste desaktiveerimise valdkondades. 21.11.2023 Kehtiv Näita
Arco Color AS EAK ISO 9001:2015 Metalldetailide pulbervärvimine 28.12.2022 Kehtetu Näita
Arutech Parimad Aknad OÜ EAK ISO 14001:2015 Plastikakende, -uste ja vaheseinte müük, tootmine ja paigaldamine 21.07.2023 Kehtetu Näita
Arutech Parimad Aknad OÜ EAK ISO 9001:2015 Plastikakende, -uste ja vaheseinte müük, tootmine ja paigaldamine 21.07.2023 Kehtetu Näita
Atria Eesti AS EAK ISO 22000:2018 Koduloomade tapmine ja lihalõikus; liha, hakkliha, lihatoodete ja lihavalmististe tootearendus, tootmine ja turustamine. 20.12.2022 Kehtetu Näita
Avestark OÜ EAK ISO 9001:2015 Sõidukite ümberehitamine 05.09.2025 Kehtiv Näita
Avestark OÜ EAK ISO 14001:2015 Sõidukite ümberehitamine 05.09.2025 Kehtiv Näita
Avolux OÜ EAK ISO 9001:2015 Metalltoodete tootmine ja pulbervärvimine 05.02.2024 Kehtiv Näita
Baltic Works OÜ EAK ISO 9001:2015 Elektriisolatsiooni toodete ja tööde teostamine 25.02.2025 Kehtiv Näita
Boomerang Cable OÜ EAK ISO 14001:2015 Juhtmeköidiste valmistamine tööstuslikuks otstarbeks 12.12.2022 Kehtetu Näita
Boomerang Cable OÜ EAK ISO 9001:2015 Juhtmeköidiste valmistamine tööstuslikuks otstarbeks 12.12.2022 Kehtetu Näita
Consumat OÜ EAK ISO 14001:2015 Välisvee-, kanalisatsiooni- ja soojustrasside ehitus ja projekteerimine. Siseveevarustuse, kanalisatsiooni ja küttesüsteemide ehitus ja projekteerimine. Üldehitustööd. 02.02.2020 Kehtetu Näita
Consumat OÜ EAK ISO 9001:2015 Välisvee-, kanalisatsiooni- ja soojustrasside ehitus ja projekteerimine. Siseveevarustuse, kanalisatsiooni ja küttesüsteemide ehitus ja projekteerimine. Üldehitustööd. 02.02.2020 Kehtetu Näita
Dagöplast AS EAK ISO 9001:2015 Polüetüleenist kiletoodete, kaablikaitselintide ja biolagunevast materjalist toodete tootmine; plastjäätmete ümbertöötlemine 22.08.2025 Kehtiv Näita
Dagöplast AS EAK ISO 22000:2018 Toiduga kokkupuuteks ette nähtud polüetüleenist ja sertifitseeritud  biolagunevast  materjalist  kiletoodete  ja -kottide tootmine 22.08.2025 Kehtiv Näita
Dagöplast AS EAK ISO 14001:2015 Polüetüleenist kiletoodete, kaablikaitselintide ja biolagunevast materjalist toodete tootmine; plastjäätmete ümbertöötlemine 22.08.2025 Kehtiv Näita