Rõhuvaldkonna võrdlusmõõtmine

Rõhuvaldkonna võrdlusmõõtmine

Ajavahemikul aprill 2023 – juuni 2023 toimub Eestis rõhu valdkonnas võrdlusmõõtmine:

ʺRõhumõõtemuunduri kalibreerimineʺ

Võrdlusobjektiks on valitud numbernäiduga rõhumõõtemuundur Jumo dTRANS p02:

– kalibreerimispiirkond (-100…+100) kPa, ülerõhk

– jaotise väärtus 0,01 kPa

– vooluväljund (4…20) mA DC

Kalibreerimistingimused:

mõõtekeskkond – õhk või lämmastik

keskkonna tingimused:   (23 ± 5) °C, (20…80) %rh

rõhumõõtmise tasapind (reference level)  – rõhuühendustutsi alumine otspind

kalibreerimispunktid – seitse ühtlaselt jaotatud punkti üle piirkonna, (-95; -60; -30; 0; 30; 60; 95) kPa

kalibreerimistulemused: numbernäit (kPa)  ja/või vooluväljund (mA)

 

Tugilaboriks on Eesti metroloogia keskasutus AS Metrosert.

Võrdluse tugiväärtuse laiendmääramatus on ligikaudu 0,06 kPa.

 

Võrdlusmõõtmisel osalemise soovist palun teada anda e-mailile: indrek.odrats@metrosert.ee

Võrdlusmõõtmised on avatud kõigile soovijatele.

Maksumus on 400 € + käibemaks.

Metrosert koostab ja edastab 3 kuu jooksul pärast võrdlusmõõtmiste lõppemist kõigile osalejatele lõpparuande.

Täpsemat infot võrdlusmõõtmise kohta annab Metroserdi tehniline juht Indrek Odrats (indrek.odrats@metrosert.ee; telefon: 5647 7492).

Massivaldkonna võrdlusmõõtmine detsember 2022 – veebruar 2023

Massivaldkonna võrdlusmõõtmine

Ajavahemikul detsember 2022 – veebruar 2023 toimub Eestis massialane võrdlusmõõtmine:

ʺVihtide kalibreerimineʺ

Kalibreeritavad vihid võrdlusmõõtmisel on:

  • 10 mg traatviht
  • 1 g silinderviht
  • 500 g silinderviht

Vihtide materjal: roostevaba teras.

Eesmärk: määrata vihtide leppemass.

Kalibreeritavad vihid valib iga osaleja vastavalt oma vajadustele ja võimalustele.

Tugilaboriks on Eesti metroloogia keskasutus AS Metrosert, tugiväärtuse annab massi riigietaloni labor.

Võrdluse objekte anname välja Metroserdi Tallinna ja Tartu laboritest (vastavalt osalejaga eelnevalt kokkulepitud ajakavale).

Võrdlusmõõtmised on avatud kõigile soovijatele.

Maksumus on 450 € + käibemaks (sõltumata objektide arvust).

Metrosert koostab ja edastab 3 kuu jooksul pärast võrdlusmõõtmiste lõppemist kõigile osalejatele lõpparuande.

Täpsemat infot võrdlusmõõtmise kohta annab Metroserdi tehniline juht Indrek Odrats (indrek.odrats@metrosert.ee; telefon: 5647 7492).

Osalemisvõimalus võrdlusmõõtmistel

AS Metrosert on kavandanud erinevate mõõtevaldkondade võrdlusmõõtmisi ettevõtetele ja laboritele, kes tegelevad eelkõige mõõtevahendite kalibreerimisega või kes soovivad hinnata oma mõõtevõimet. Võrdlusmõõtmised on avatud ka kõigile teistele huvilistele.

Võrdlusmõõtmiste kaudu saavad osalevad laborid infot oma mõõtevahendite ja -meetodite sobivuse kohta, hinnatakse laborite mõõtmise taset ning ühtlasi täidab osalemine võrdlusmõõtmistel labori jaoks ühe akrediteerimiskriteeriumi.

 

AS-i Metrosert poolt välja pakutud võimalikud võrdlusmõõtmiste valdkonnad ja objektid:

  • Mahumõõtevahendi kalibreerimine

Objektiks võib olla näiteks mõõdunõu, laboris kasutatav mahumõõtevahend (mõõtesilinder, mõõtekolb) vms.

  • Rõhumõõtevahendi kalibreerimine

Objektiks võib olla näiteks vooluväljundiga rõhumõõtemuundur, manomeeter vms rõhumõõtevahend.

  • Pikkusmõõtevahendi kalibreerimine

Objektiks võib olla näiteks mõõdulint, kellindikaator vms pikkusmõõtevahend.

 

Kui Teil tekkis huvi mõne võrdlusmõõtmise vastu, võtke julgelt ühendust ning andke teada oma vajadused/soovid – milline mõõtevahend on huvipakkuv ning millises mõõtepiirkonnas võrdlust vajate.

 

Kontakt

Võrdlusmõõtmiste teemal on kontaktisikuks AS-i Metrosert tehniline juht, Indrek Odrats (e-post: indrek.odrats@metrosert.ee; telefon: 730 2936).

 

AS Metrosert