Metrosert külastas D. I. Mendelejev'i nimelist Metroloogia Instituuti (VNIIM) Peterburis


12.-15. mail 2014 külastas Metrosert Peterburis asuvat üle-Venemaalist D. I. Mendelejev’i nimelist Metroloogia Instituuti VNIIM, mis hoiab ja arendab riigietalone Venemaal. Külastuse eesmärgiks oli tutvuda etalonidega Venemaal ja tutvustada võõrustajatele Eesti metroloogia-alast tegevust. Metroserti esindasid juhataja Kaida Kauler, metroloogiadivisjoni juht Lauri Lillepea, teadus-arendusdirektor Toomas Kübarsepp ja elektriliste suuruste etalonihoidja Andrei Pokatilov.

 

VNIIM-i asedirektor, J. P. Krivtsov PhD tutvustas etalonide üldist olukorda Venemaal ja instituudi ülesandeid riigis. Seejärel tehti ringkäik ajaloolises hoones, milles on etalone hoitud ja arendatud alates 1842. aastast. Ringkäiku elektrilise pinge, takistuse ja võimsuse laboritesse viis läbi VNIIM-i Elektroenergeetika labori juht J. Z. Šapiro PhD. Tutvuti ka jõumõõtmiste etaloniseadmega, mis võimaldab ülitäpset mõõtmist kuni 1 MN-ni.

 

Lisaks toimus külastus ettevõttesse „Mars-Energo OOO“, mille käigus tutvuti elektrienergia etalonseadmete tootmise ja arendamisega.

 

Metroserdi teadus-arendusdirektor Toomas Kübarsepp Dr Tech tegi ettekande üle-Venemaalisel elektroenergeetika konverentsil „Valgete ööde energia 2014“ käsitledes metroloogiateenuste usaldusväärsuse tagamist Eestis ja Metroserdi hallatavaid riigietalone elektriliste suuruste alal.

 

Külastuse lõpus olid VNIIM-i ja Metroserdi esindajad ühel nõul, et metroloogia-alase koostöö edasine tihendamine on mõlemale organisatsioonile kasulik ja vajalik.  

 

Fotod VNIIM-i külastusest