Metroserdi teadur Viktor Vabson kaitses 13.12.2013 Tartu Ülikoolis doktoriväitekirja füüsikas

 

13. detsember kell 10:15  kaitses Metroserdi teadus- ja arendusdivisjoni teadur Viktor Vabson edukalt Tartu Ülikooli senati saalis (Ülikooli 18, Tartu) doktoriväitekirja füüsikas "Measurement uncertainty in Estonian Standard Laboratory for Mass" ning talle omistati filosoofiadoktori kraad.

 

Viktor Vabsoni doktoriväitekiri võtab kokku töö massi riigietalonilabori arendamisel Eestis, AS-is Metrosert.

 

Juhendajad: dr Mart Noorma ja dr Toomas Kübarsepp.

 

Oponendid: dr Lars Nielsen Taani Fundamentaalmetroloogia Instituudist ja prof Tauno Otto Tallinna Tehnikaülikoolist.

 

Väitekiri on avalikult kättesaadav ja sellega on võimalik tutvuda siin.