Võrdlusmõõtmised 2017. aastal

 

Võrdlusmõõtmiste kaudu saavad osalevad laborid infot oma mõõtevahendite ja -meetodite sobivuse kohta, hinnatakse laborite mõõtmise taset ning ühtlasi täidab osalemine võrdlusmõõtmistel labori jaoks ühe akrediteerimiskriteeriumi.

 

AS Metrosert pakub 2017. aastal tugilaborina välja järgmise võrdlusmõõtmise: „Objekti massi mõõtmine“.

Võrdlusmõõtmine on suunatud kaubakoguse (sh aktsiisikauba) mõõtmise alal akrediteeritud või erialaselt pädevaks tunnistatud ettevõtetele (näiteks laborid ja ettevõtted, kes on akrediteeritud standardi EVS 745 järgi).

Võrdlusmõõtmine toimub ajavahemikus märts-juuni 2017.

Juhul kui soovite massialase võrdlusmõõtmise kohta täiendavat infot, võtke ühendust AS-i Metrosert tehnilise juhi, Indrek Odrats’iga (e-mail: indrek.odrats@metrosert.ee; telefon: 730 2936).

 

Alljärgnevad võrdlusmõõtmised oleme kavandanud ettevõtetele ja laboritele, kes tegelevad eelkõige mõõtevahendite kalibreerimisega või kes soovivad hinnata oma mõõtevõimet, kuid võrdlusmõõtmised on avatud ka kõigile teistele huvilistele.

 

Võimalikud võrdlusmõõtmiste valdkonnad ja objektid:

  • Mahumõõtevahendi kalibreerimine. Objektiks võib olla näiteks 500 l mõõdunõu, laboris kasutatav mahumõõtevahend (mõõtesilinder, mõõtekolb) vms.
  • Rõhumõõtevahendi kalibreerimine. Objektiks võib olla näiteks vooluväljundiga rõhumõõtemuundur, manomeeter vms rõhumõõtevahend.
  • Temperatuurimõõtevahendi kalibreerimine. Objektiks võib olla näiteks takistustermomeeter, numbernäiduga termomeeter vms temperatuurimõõtevahend. Mõõtepiirkond vahemikus (-40...+300) °C.
  • Pikkusmõõtevahendi kalibreerimine. Objektiks võib olla näiteks mõõdulint, nihik, kellindikaator vms pikkusmõõtevahend.
  • Objekti geomeetriliste parameetrite mõõtmine. Objektiks võib olla näiteks mõni toode/detail, üldmõõtmetega kuni (700×1000× 600) mm. Metrosert saab mõõtmised läbi viia 3D koordinaatmõõtemasinal, võimalikud mõõdetavad parameetrid: joonmõõtmed, kujuparameetrid, asukohatolerantsid.

Kui Teil tekkis huvi mõne võrdlusmõõtmise vastu, võtke julgelt meiega ühendust ning andke teada oma vajadustest ja soovidest - milline mõõtevahend on huvipakkuv ning millises mõõtepiirkonnas võrdlust vajate. 

 

Võrdlusmõõtmiste teemal on kontaktisikuks AS-i Metrosert tehniline juht, Indrek Odrats

(e-post: indrek.odrats@metrosert.ee; telefon: 730 2936).

 

AS Metrosert