Väärismetalltoote ostmisel tuleb olla tähelepanelik

 

Vastavalt 30.07.2013 Tarbijakaitseameti poolt avaldatud infole ei vastanud viiendik kontrollitud väärismetalltoodetest nõuetele.

 

Tarbijakaitseamet kontrollis 2013. aasta teises ja kolmandas kvartalis müügil olevate väärismetalltoodete märgistust ja müüginõuetest kinnipidamist üle Eesti ning tuvastas rikkumisi 22 protsendil juhtudest. Rikkumisi avastati nii Tallinnas, Pärnus, Rakveres kui ka Viljandis.

 

Kontrolli käigus võeti ekspertiisiks 13 väärismetalltoodet. Ekspertiisid viis läbi Metroserdi katselabor Eesti Proovikoda. Ekspertiiside tulemuseks oli, et ainult 2 toodet vastasid Väärismetalltoodete seaduse nõuetele. Mõne toote puhul tuvastas ekspertiis mitu rikkumist. Eesti Proovikoja poolt avastatud puudused kontrollitud väärismetalltoodetel olid järgmised:

- toode oli alaprooviline,

- tootele kantud märgistus oli mitteloetav,

- märgiste kandmise viis ei vastanud Väärismetalltoodete seaduse nõuetele,

- tootel puudusid kohustuslikud märgised.

Lisaks avastati, et mõnedel juhtudel ei olnud Müüja poolt antav teave väärismetalltoodetele kinnitatud kivide kohta õige.

 

Tarbijakaitseamet alustas haldusmenetlust kõigi ettevõtjate suhtes, kes müüsid nõuetele mittevastavaid väärismetalltooteid.

 

Vastavalt Väärismetalltoodete seadusele on  Eestis väärismetalltoodetele kantavad kohustuslikud märgised väärismetalltooteid valmistava ettevõtja või Eestisse väärismetalltooteid sissevedava ettevõtja nimemärgis ja proovimärgis.

 

Nimemärgis on väärismetalltootele kantav alaline märk, mis näitab, milline valmistaja või sissevedaja on vastutav väärismetalltoote nõuetele vastavuse eest.

 

Proovimärgis on väärismetalltootele kantav alaline märk, mis näitab väärismetalltoote valmistamiseks kasutatud väärismetalli ja selle standardproovi.

 

Väärismetalli standardproovid on:

- kuldtootel 375, 500, 585, 750, 916 või 999;

- hõbetootel 800, 830, 925 või 999;

- plaatinatootel 850, 950 või 999;

- pallaadiumtootel 500, 950 või 999.

 

Väärismetalltoote märgistatuse kohustuslike märgistega (proovimärgise ja nimemärgisega) peab tagama väärismetalltoote valmistaja või sissevedaja. Tarbijana on aga äärmiselt oluline teada, et väärismetalltootele kantud proovimärgis ei tähista seda, et toote vastavust standardproovile on kontrollitud! Seetõttu tasub väärismetallist ehet ostes eelistada tooteid, millele on lisaks nimemärgisele ja proovimärgisele kantud ka EL liikmesriigi kontrollmärgis, milleks Eestis on lõvi kujul.

 

 

Kontrollmärgistatud ehe on kontrollitud riigi proovitõendaja ehk Eestis Eesti Proovikoja poolt ning vastab kindlasti sellel märgitud proovile.

 

Mitmed olulised detailid, millele väärismetallist ehet ostes tähelepanu pöörata, on välja toodud ka Metroserdi kodulehel avaldatud ehte ostja meelespeas. Kindlasti tasub selle infoga tutvuda enne väärtusliku ehte ostusoovi. Kui aga on tekkinud kahtlused ostetud väärismetalltoote või vääriskivide ehtsuses, võib sõltumatu eksperdi hinnangu saamiseks pöörduda Eesti Proovikoja poole. 

 

Eesti Proovikoda on akrediteeritud katselabor väärismetallide analüüside valdkonnas, nimemärgiste riikliku registri volitatud töötleja ja ainuõiguslik väärismetalli proovi tõendaja Eestis. Laboris töötab ka sertifitseeritud gemmoloogia (vääriskivide) ekspert.

 

Lisainfo:

Tarbijakaitseameti pressiteade 30.07.2013

Väärismetalltoodete seadus

Ehte ostja meelespea