Mõõtevahendite direktiivi 2014/32/EL ja mitteautomaatkaalude direktiivi 2014/31/EL kehtivuse algus alates 20.04.2016

 

20.04.2016 oli uue mõõtevahendite direktiivi 2014/32/EL ja mitteautomaatkaalude direktiivi 2014/31/EL nõuetele ülemineku tähtaeg.

 

See tähendab, et alates 20.04.2016 peavad turulelastavad mitteautomaatkaalud (kaasaarvatud üksiktoote kaalud) vastama direktiivi 2014/31/EL nõuetele (endine direktiiv 2009/23/EÜ). Uue direktiivi nõuetes on esitatud ka uus metroloogiline märgistus.

 

Senine tähistus mitteautomaatkaaludel (2009/23/EÜ)

  • CE 
  • Selle aastaarvu kaks viimast numbrit (XX), millal vastavusmärgis kaalule kinnitati.
  • Kaalude tootja juures (või tema ülesandel) EÜ vastavushindamistoimingud läbi viinud teavitatud asutus(t)e number (numbrid XXXX).
  • Roheline kleebis, millel must M.

 

 

Tähistus alates 20.04.2016 (2014/31/EL)


CE-vastavusmärgis ja metroloogiline lisamärgis kinnitatakse kaalule enne selle turule laskmist.

CE-vastavusmärgis ja metroloogiline lisamärgis kantakse kaalule või selle andmeplaadile nähtaval, loetaval ja kustutamatul viisil.

  • CE-vastavusmärgis.
  • Metroloogiline lisamärgis, mis koosneb suurest M-tähest ja selle pealekandmise aastaarvu kahest viimasest numbrist (XX), mida ümbritseb ristkülik. Ristküliku kõrgus on võrdne CE-vastavusmärgise kõrgusega. Metroloogiline lisamärgis järgneb vahetult CE-vastavusmärgisele.
  • Teavitatud asutuse identifitseerimisnumber (märgitakse metroloogilise lisamärgise järele XXXX).

 

 

Kõik sertifikaadid (tüübihindamistunnistused), mis on väljastatud vanade direktiivide alusel, kehtivad edasi ja nende alusel võib läbi viia uute direktiivide kohast esmast vastavushindamist, aga kaalude infosildid tuleb viia uue direktiivi nõuetele vastavaks. Alates 20. aprillist 2016 vana märgistusega kaale esmataatlusele võtta ei saa. Kordustaatluse osas muudatusi ei ole.

 

AS Metrosert