Metrosert osaleb rahvusvahelises metroloogiaprojektis „Uued primaaretalonid jälgitavuse tagamiseks radiomeetrias“

 

1. oktoobril 2013 algas rahvusvaheline metroloogiaprojekt „Uued primaaretalonid jälgitavuse tagamiseks radiomeetrias“, mille eesmärgiks on välja töötada uue põlvkonna etalonid valguse täppismõõtmisteks.

 

Kaasaegse tehnoloogia areng võimaldab konstrueerida valguse mõõtmise primaaretalone, mille parameetrid on ennustatavad suhtelise täpsusega 0,0001%. Sellise täpsusega etalone on tarvis jälgitavuse tagamiseks fotomeetria, kiirgustermomeetria ja kiudoptika mõõtmistel argielus.

 

Metroserdi osa projektis on kõrgtehnoloogilise seadme prototüübi konstrueerimine, mida kasutatakse kiudoptika seadmete kalibreerimisel. Kokkuvõtlikult selgitades mõeldakse Metroserdi teadus-arendusdivisjoni töötajate poolt välja seade, mis tagab kümme korda täpsema mõõtmise, kui siiani on olnud mõõtevahenditega saavutatav. Koostööpartnerid selles vallas on Itaalia metroloogiainstituut InRiM ja Korea metroloogiainstituut KRISS.

 

Projekt kestab kolm aastat ja selles osaleb kümme Euroopa metroloogiainstituuti, kaks Euroopa ülikooli (sh Tallinna Tehnikaülikool) ning metroloogiainstituudid Brasiiliast, Koreast ja Uus-Meremaalt. Projekti koordineerib Itaalia metroloogiaintsituut InRiM.

 

Tegemist on perioodi 2009-2013 EURAMET-i metroloogiauuringute programmi EMRP (European Metrology Research Programme) projektiga. Projekti lühikokkuvõte inglise keeles on leitav siit.