Metroserdi investeeringud temperatuuri riigietaloni mõõtevõime arendamisse

 

Metrosert investeeris 2015. aasta I kvartalis temperatuuri riigietaloni mõõtevõime arendamisse. Tegemist on olulise osaga Metroserdis toimuvast riigietalonide arendusprogrammist, mille eesmärkideks on mõõtevõime tõstmine ja riigietalonide kaasajastamine.

 

Temperatuuri riigietaloni mõõtevõime arendamise puhul on tegemist rahvusvahelise temperatuuriskaala ITS-90 esitamisel rakendavate Hg-, Sn- ja Zn-kinnispunktide kasutusele võtmisega. Selline täiendus laiendab Metroserdis juba olemasolevate vee kolmikpunkti ja Ga-sulamispunktiga kaetud temperatuurivahemikku (praegu 0°C...+29,7646°C). Kinnispunktide komplektiga saab lähitulevikus kalibreerimisteenuseid osutada määramatusega >10 mK temperatuuripiirkonnas (‑38,8344...+419,527)°C, mis on sellistel temperatuuridel täpseim kui hetkel Eestis võimalik.

 

Metrosert soetas ka nn kuivplokktermostaadi, milles temperatuurimõõtmised on sooritatavad niivõrd madala temperatuurini kui ‑90°C. Termostaadi lisatarvikute kasutamisel on võimalik kalibreerida takistustermomeetreid läbimõõduga 3 mm...10 mm. Tehtud investeeringud mõõtevahenditesse võimaldavad kaasaegset temperatuuriskaala ITS-90 esitamist ja osutada paremat teenust senisest laiemas temperatuurivahemikus, mis on eriti oluline näiteks meditsiini- ja lennutranspordi valdkondades.

 

Metroserdi poolt hoitavate ja arendatavate Eesti Vabariigi riigietalonide kohta leiab rohkem infot SIIT